svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Aktuality

13.10.2017

Vážení záujemcovia o štúdium,

SPŠE K. Adlera Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v pondelok 6. novembra 2017 v čase 10:00 - 17:00 h.

Informácie o škole

Štvorlístok - príprava na prijímacie skúšky


10.10.2017

Kurz ochrany života a zdravia 2017 pre 2. a 3. ročník sme prežili takto:

1. deň - 2. ročník : prechod cez chránenú krajinnú oblasť Devínska Kobyla

2. deň - 3. ročník : strelnica - Športovo strelecký klub SAV

3. deň - 3. ročník : Hasičský a záchranný útvar Dúbravka

Foto 1 Foto 2


08.10.2017

Druháci na prednáške „Škodia nám mobilné telefóny?“

Začiatkom septembra sme sa s našimi študentmi tried druhého ročníka zúčastnili na pôde  Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského prednášky doc. Františka Kundracika na tému „Škodia nám mobilné telefóny?“. V prednáške sme sa dozvedeli, aké sú hlavné účinky mikrovlnového žiarenia, či si pri telefonovaní prehrievame lokálne mozog, či je možné uvariť mobilom vajíčko, prípadne pukance, a prečo sa v novinách objavujú pravidelne rozporuplné informácie o škodlivosti/neškodnosti mobilných telefónov. a tiež prečo nám na to vedci nedali zatiaľ jednoznačnú odpoveď. 

Prednáška


06.10.2017

Vedecká konferencia - História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku

V dňoch 27. – 28. septembra 2017 sa v Banskej Štiavnici uskutočnila vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku. Organizátormi podujatia boli Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita vo Zvolene a Slovenský výbor Svetovej energetickej rady.

Záštitu nad vedeckou konferenciou prevzali prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pán Miloš Oravec a primátorka mesta Banská Štiavnica pani Nadežda Babiaková.

Poslaním vedeckej konferencie História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku bolo ukázať verejnosti a mladým ľuďom reálne a významné postavenie elektrotechniky vo výrobnej a konštruktérskej praxi a v spotrebnej sfére v nadväznosti na bohatú minulosť elektrotechniky na Slovensku, poukázať na perspektívu pôsobenia v tejto oblasti. Cieľom konferencie bola aj propagácia elektrotechniky a posilnenie záujmu mladej generácie o štúdium elektrotechniky na stredných odborných a vysokých školách.

Študenti stredných priemyselných škôl a stredných odborných škôl elektrotechnických v rámci vlastnej sekcie predstavili výsledky svojej tvorivej činnosti a projekty, medzi ktoré patrili NAO robot, Laminárna fontána, Cezbariérová detekcia pohybu, Záchranné vozidlo, Solárny dom bez elektrickej prípojky, Kamerový stabilizátor, Inteligentná inštalácia s PLC, Informačný mobiliár, Fúzny reaktor, Meranie na zdroji napätia, EGGBOT – vajíčko maľovač, Automatizovaný e-shop, Kompenzátor účinníka a ďalšie projekty, ktoré vyvinuli a zostrojili študenti pod vedením svojich učiteľov a majstrov odborného výcviku.

Robot

Foto


05.10.2017

Vedecký veľtrh 2017

Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do druhého ročníka Vedeckého veľtrhu na námestí NC Eurovea v Bratislave, ktorý sa konal 14.9.2017 pod záštitou Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Organizátori veľtrhu si stanovili za cieľ hravou formou priblížiť vedu hlavne žiakom základných a stredných škôl, ale i zvedavým dospelým. Vysoké a stredné odborné školy, priemyselné školy, vedecké ústavy, záujmové organizácie a subjekty komerčnej sféry, ktoré sa veľtrhu zúčastnia, vám vo svojich stánkoch dokážu, že veda je všade okolo nás v každodennom živote. Prezentáciu školy nájdete vo fotoalbume.

 

Vedecký veľtrh

Baner


14.09.2017

Združenie Adlerka

Vážení rodičia, ďakujeme Vám za všetky doteraz poskytnuté dary pre našu školu. Takisto ďakujeme aj všetkým sponzorom a nadšencom SPŠE na ul. K. Adlera, ktorí prispeli do Združenia ADLERKA.

Vaše príspevky a dary môžete posielať na  č.ú.: 159235012/0200, IBAN: SK5602000000000159235012.

Variabilný symbol:

91RočníkTriedaTyp

Ročník: 1 - 1.ročník; 2 - 2.ročník; 3 - 3.ročník; 4 - 4.ročník

Trieda: 1 - A; 2 - B; 3 - C; 4 - D; 5 - E

Typ: 1 - Rodičovský príspevok; 2 - CISCO; 3 - OBZ; 4 - Diaľkové pomaturitné štúdium

Bližšie informácie ohľadom čerpania príspevku v školskom roku 2016/2017 a návrh rozpočtu pre školský rok 2017/2018 si môžete pozrieť tu.


24.08.2017

Od 1.9.2017 je vydaný nový Vnútorný poriadok školy, ktorý si možete stiahnuť tu.


19.04.2017

Vážení študenti,

IES certifikuje vzdelávacie inštitúcie a ich vzdelávacie programy. Výsledkom certifikácie je stanovenie ratingu, ktorý zreteľne deklaruje kvalitatívnu úroveň inštitúcie. Hodnota ratingu je overovaná v pravidelnom intervale. Jedinečným výstupom certifikácie inštitúcie je medzinárodný certifikát pre absolventov. Tento certifikát môže získať každý absolvent, ktorý úspešne ukončil certifikovaný vzdelávací program.

Stredná priemyselná škole elektrotechnická získala 13.03.2017 certifikát, ktorým sa zaradila medzi európske certifikované inštitúcie, čím si zvýšila svoj kredit v medzinárodnom meradle, získala konkurenčnú výhodu a verejnosť upozornila na prednosti svojej školy.

IES


01.03.2017

Prinášame Vám propagačné video školy SPŠE K. Adlera 5.

 


20.06.2016

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomáha im uspieť v živote. 

Naša škola sa zapojila do programu 02.06.2016. Bližšie informácie o Medzinárodnej cene vojvodu z Edinburghu nájdete v časti Projekty.

 

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu


01.04.2016

Prinášame Vám reportáž zo Župného štvrtka - 31.3.2016 na SPŠE K. Adlera 5.

 


01.11.2014

Prezentáciu Adlerky si môžete pozrieť na videu.