svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Aktuality

20.08.2019

Milí žiaci,

blíži sa začiatok nového školského roka 2019/20. Očakávame Vás všetkých dňa 2.septembra o 8.00hod v kmeňových učebniach.

Na úvodnej triednickej hodine Vás Vaši triedni učitelia oboznámia s programom na celý týždeň, prváci dostanú všetky dôležité informácie o chode školy.

Užite si zvyšok prázdnin, tešíme sa na Vás 

Rozdelenie prvákov do tried

Zoznam triednych učiteľov a kmeňových učební


08.08.2019

Milí žiaci, pripomíname Vám, že opravné skúšky sa konajú v dňoch

23. a 26. augusta 2019 o 8:00 h.

Rozpis jednotlivých predmetov a učební nájdete na koncoročnom výpise známok. 


08.07.2019

Diaľkové pomaturitné štúdium v školskom roku 2019/2020 budeme otvárať v odbore 2675N elektrotechnika - školský vzdelávací program IT špecialista. Ak máte záujem o štúdium, podajte si prihlášku čo najskôr. Štúdium je vhodné aj pre absolventov gymnázií. Viac informácií sa dozviete po kliknutí na odkaz.

Termín zápisu je 11.9.2019 o 14.00 hod.


03.07.2019

Stránkové hodiny počas letných prázdnin budú každú stredu v čase od 10,00h do 12,00h


10.04.2019

Stredoškolská odborná činnosť

Dňa 4. apríla 2019 sa na pôde našej školy uskutočnil už 41. ročník krajskej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti. Svoje práce predstavilo v 17 rôznych kategóriách spolu 130 nadaných žiakov z celého Bratislavského kraja. Sme veľmi radi, že vo viacerých kategóriách sa podľa hodnotenia odbornej komisie umiestnili na popredných priečkach aj naši žiaci. Ich mená a názvy prác si môžete pozrieť tu. Žiaci umiestnení na 1. a 2. mieste v každej kategórii postupujú na celoštátnu prehliadku do Košíc. Blahoželáme.


14.09.2017

Združenie Adlerka

Vážení rodičia, ďakujeme Vám za všetky doteraz poskytnuté dary pre našu školu. Takisto ďakujeme aj všetkým sponzorom a nadšencom SPŠE na ul. K. Adlera, ktorí prispeli do Združenia ADLERKA.

Vaše príspevky a dary môžete posielať na  č.ú.: 159235012/0200, IBAN: SK5602000000000159235012.

Variabilný symbol:

91RočníkTriedaTyp

Ročník: 1 - 1.ročník; 2 - 2.ročník; 3 - 3.ročník; 4 - 4.ročník

Trieda: 1 - A; 2 - B; 3 - C; 4 - D; 5 - E

Typ: 1 - Rodičovský príspevok; 2 - CISCO; 3 - OBZ; 4 - Diaľkové pomaturitné štúdium

Bližšie informácie ohľadom čerpania príspevku v školskom roku 2016/2017 a návrh rozpočtu pre školský rok 2017/2018 si môžete pozrieť tu.


19.04.2017

Vážení študenti,

IES certifikuje vzdelávacie inštitúcie a ich vzdelávacie programy. Výsledkom certifikácie je stanovenie ratingu, ktorý zreteľne deklaruje kvalitatívnu úroveň inštitúcie. Hodnota ratingu je overovaná v pravidelnom intervale. Jedinečným výstupom certifikácie inštitúcie je medzinárodný certifikát pre absolventov. Tento certifikát môže získať každý absolvent, ktorý úspešne ukončil certifikovaný vzdelávací program.

Stredná priemyselná škole elektrotechnická získala 13.03.2017 certifikát, ktorým sa zaradila medzi európske certifikované inštitúcie, čím si zvýšila svoj kredit v medzinárodnom meradle, získala konkurenčnú výhodu a verejnosť upozornila na prednosti svojej školy.

IES


01.03.2017

Prinášame Vám propagačné video školy SPŠE K. Adlera 5.

 


01.04.2016

Prinášame Vám reportáž zo Župného štvrtka - 31.3.2016 na SPŠE K. Adlera 5.

 


01.11.2014

Prezentáciu Adlerky si môžete pozrieť na videu.