svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Aktuality

28.11.2018

Krajské kolo ZENIT 2018 v elektronike

Do celoštátneho kola v Banskej Bystrici 11. až 12.2.2019 postupuje Matúš Kožuch z 3.A.

Blahoželáme

Výsledková listina

Krajské kolo ZENIT 2018 v elektronike

Viac tu: https://praxspse.webnode.sk/zenit/vysledky/

26.11.2018

50. výročie školy

Tento rok oslávila naša škola 50. výročie od svojho založenia. Dňa 18. 10. sa preto v Nemeckom kultúrnom dome v Rači uskutočnila oslava pri príležitosti tohto krásneho okrúhleho jubilea. Zúčastnili sa na nej zamestnanci školy, súčasní aj bývalí, úspešní absolventi Adlerky i zástupcovia BSK. 

Osláviť s nami toto výročie prišiel napríklad pán Igor Urbančík, riaditeľ Odboru školstva BSK, pán František Végh, najdlhšie pôsobiaci riaditeľ Adlerky, pán Vladimír Pláteník, taktiež bývalý riaditeľ školy, pán Michal Němec, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, pán Andrej Doležal, absolvent školy a bývalý technický riaditeľ RTVS, Samuel Baláž, taktiež absolvent Adlerky a úspešný reprezentant Slovenska v rýchlostnej kanoistike a mnohí ďalší. 

Počas slávnostného večera boli odovzdané aj ocenenia riaditeľom a zástupcom školy za dlhoročnú neúnavnú a obetavú prácu a za spoluvytváranie dobrého mena školy. Ocenení boli pán František Végh, pán Vladimír Pláteník, pán Daniel Adamko, pán Marián Jáni, pani Eva Vicenová, pani Kristína Koladová, pani Lýdia Bobáková, pani Zuzana Bakošová, pani Katarína Sekáčová a pani Alexandra Vojteková.

Vyvrcholením tohto krásneho večera bol malý kultúrny program, ktorý pripravili študenti školy. Večer nám spestril svojou hrou na klavír absolvent školy a talentovaný klavirista Juraj Janák, na ľudovú nôtu zahral spolu s kamarátmi študent 3. ročníka Matej Lorinc, moderný tanec predviedol syn zástupkyne školy Samko Sekáč s kamarátmi a svojím tanečným umením nám spríjemnil večer aj chorvátsky folklórny súbor z Devínskej Novej Vsi, ktorého členom je aj študent Adlerky Zoran Vlašić

Všetkým, ktorí spolu s nami prišli osláviť 50. výročie založenia našej školy, ďakujeme a Adlerke zo srdca želáme ešte ďalších minimálne 50 úspešných rokov, plných vynikajúcich učiteľov, absolventov a technických aj spoločenských pokrokov!!!


23.11.2018

ADLERKA DAY 2018

Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu a zároveň Medzinárodného dňa študentstva sa vo štvrtok 16. novembra 2018 uskutočnil tzv. Adlerka Day – deň súťaží, hier, stretnutí a rozhovorov.

Aktivity boli pripravené učiteľmi, ale mnohé si zorganizovali žiaci sami. A v tento deň žila celá škola:

  • v počítačových učebniach B108 – B110 bol turnaj HearthStone,
  • v počítačových učebniach B201 – B206 bol turnaj League of Legends,
  • v učebni matematiky sa súťažilo v riešení Sudoku,
  • v jedálni školy sa uskutočnilo stretnutie s našimi bývalými študentmi, ktorí sa uplatnili v rôznych oblastiach života – zúčastnení žiaci sa dozvedeli niečo o tom aká bola Adlerka kedysi, ako pripravila našich absolventov na vysokú školu a čo z vedomostí uplatňujú vo svojom profesionálnom živote,
  • v multimediálnych učebniach boli žiacke workshopy s témami: kryptomeny, hackovanie a IT bezpečnosť a virtuálna realita,
  • v telocvičniach sa uskutočnili majstrovstvá školy v stolnom tenise a odohralo sa niekoľko zápasov Florbalovej ligy,
  • v učebni ANJ sa uskutočnil Knowledge Quiz,
  • v učebniach SJL sa premietali filmy Hamlet a Miláčik (povinná literatúra).

Táto akcia sa koná tradične už niekoľko rokov a je medzi žiakmi veľmi obľúbená. Majú možnosť zmerať si sily v rôznych súťažiach, zúčastniť sa prednášok a rozhovorov a aj sa zabaviť.


22.11.2018

Exkurzia na MATFYZ

Dňa 7.11. 2018 sa študenti tretieho ročníka zúčastnili exkurzie na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK konanej v rámci akcie Týždeň vedy. Program pripravili pracovníci Katedry aplikovanej informatiky. Naši študenti sa dozvedeli zaujímavé informácie o obsahu štúdia na informatických odboroch fakulty, v laboratóriách mali možnosť vidieť ukážky prác študentov aplikovanej informatiky týkajúce sa robotiky a tiež vývoja metódy rozpoznávania objektov v oblasti virtuálnej reality.


23.10.2018

Adlerácka kvapka krvi

15.10.2018 naša škola už po šiestykrát organizovala Adlerácku kvapku krvi a naďalej pretrváva motto:,, Pre teba len kvapka, pre iného život,,. Táto akcia má veľmi dobrý ohlas u študentov o čom svedčí aj počet zapojených darcov.

 


22.10.2018

Udeľovanie cien DofE

Dňa 9.10. si v priestoroch Starej Tržnice viac ako 320 mladých cieľavedomých ľudí prebralo z rúk veľvyslanca Spojeného kráľovstva na Slovensku p. Andrewa Gartha Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu – DofE. Naši študenti: Mário Havel, Michal Bielik, Dominik Gašpárek, Matej Maďara a Ján Mach, boli medzi nimi. Všetci menovaní dosiahli brondzovú úroveň. Mário Havel získal navyše špeciálne ocenenie za aktivitu „Príbeh roka“.

Gratulujeme!


21.10.2018

Patrik Nagy v BUENOS AIRES

Náš žiak 3.B triedy, Patrik Nagy, sa zúčastnil na Olympijských hrách mládeže v Buenos Aires. Paťo reprezentoval našu krajinu v disciplíne bikros. Sme radi, že na našej škole sú aj žiaci, ktorí zviditeľňujú našu školu nielen študijnými úspechmi, ale aj športovými na medzinárodnej úrovni. Paťovi ďakujeme a prajeme veľa úspechov do jeho ďalšej kariéry.

Video: https://youtu.be/cV3ujaA7SRU


08.10.2018

Avion Day

Dňa 28.9.2018 sa naša škola zúčastnila už siedmeho ročníka tradičného podujatia Dňa župných škôl v Avione. Počas tohto dňa sa v bratislavskom nákupnom centre stretli na jednom mieste takmer všetky stredné školy v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, tento rok až v počte 49. Okrem informačných stánkov jednotlivých škôl bol pripravený aj sprievodný program, kde sa striedali informácie o školách, odboroch vzdelávania, možnostiach štúdia a úspechoch škôl s projektami a vystúpeniami žiakov a pedagógov.

Naša škola sa predviedla pútavými prácami ako aj odporúčaniami našich študentov, o ktoré sme sa radi podelili s potenciálnymi záujemcami o našu školu. Pri tejto príležitosti ste mohli vidieť napríklad: model robotického ramena, inteligentnú fontánu s meniacou sa farbou vody, Teslovu cievku riadenú hudbou, inteligentnú križovatku a dom s inteligentným napájaním a daľšie zaujímavé práce.

Verím, že sa nám podarilo zaujať potencionálnych uchádzačov o našu školu a presvedčiť ich, že výberom našej školy urobia správne rozhodnutie a nebudú sklamaní. Fotogaléria sa nachádzu tu.


20.09.2018

Vedecký veľtrh 2018

Dňa 14.9.2018 sa naša škola zúčastnila vedeckého veľtrhu pri nákupnom centre Eurovea. Bol to už tretí ročník usporiadaný organizáciou Veda nás baví n. o. v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. Jeho cieľom je popularizácia vedy a zoznámiť žiakov a študentov s úspešnými projektami našich škôl. Zároveň sa majú možnosť zúčastnené školy predstaviť potencionálnym záujemcom o štúdium.

Naša škola sa prezentovala úspešnými projektami študentov, ktorí si mohli vyskúšať svoje pedagogické a prezentačné schopnosti, tak ako aj improvizáciu pri opravách v teréne. Napriek nepriaznivým vonkajším teplotám a množstvu pozornosti zvedavých očí a rúk, ktoré naše projekty lákali, sa nám podarilo úspešne predviesť výsledky našich prác. Vybraní študenti Kožuch, Kollár, Melich, Sukdolák, Múčka, Suchý, Kis predviedli Teslovu cievku modulovanú zvukom, RGB podsvietenú fontánu s meniacou sa výškou, inteligentnú meterologickú stanicu spolu s elektrickým longboardom, robotické rameno, model inteligentne osvetleného domu s bazénom, model križovatky s inteligentným managementom dopravy, model pasívneho domu s inteligentnou distribúciou energie a testovacie modely aút zo súťaže Landrover. Určite neboli sklamaní malí ani dospelí záujemcovia a naša škola mala na tomto veľtrhu naozaj pútavý stánok s atraktívnymi ukážkami našich prác.

Veltrh_2018

Veltrh_2018

 


10.09.2018

Otvorenie školského roka 2018/2019, návšteva župana
06.09.2018


31.08.2018

Milí návštevníci stránky školy,

pri príležitosti 50. výročia školy Vám prinášame fotoalbum vynovených priestorov školy.


28.05.2018

Naša klasifikačná bronzová DofE expedícia Malé Karpaty 23.5.- 24.5.2018
14.09.2017

Združenie Adlerka

Vážení rodičia, ďakujeme Vám za všetky doteraz poskytnuté dary pre našu školu. Takisto ďakujeme aj všetkým sponzorom a nadšencom SPŠE na ul. K. Adlera, ktorí prispeli do Združenia ADLERKA.

Vaše príspevky a dary môžete posielať na  č.ú.: 159235012/0200, IBAN: SK5602000000000159235012.

Variabilný symbol:

91RočníkTriedaTyp

Ročník: 1 - 1.ročník; 2 - 2.ročník; 3 - 3.ročník; 4 - 4.ročník

Trieda: 1 - A; 2 - B; 3 - C; 4 - D; 5 - E

Typ: 1 - Rodičovský príspevok; 2 - CISCO; 3 - OBZ; 4 - Diaľkové pomaturitné štúdium

Bližšie informácie ohľadom čerpania príspevku v školskom roku 2016/2017 a návrh rozpočtu pre školský rok 2017/2018 si môžete pozrieť tu.


19.04.2017

Vážení študenti,

IES certifikuje vzdelávacie inštitúcie a ich vzdelávacie programy. Výsledkom certifikácie je stanovenie ratingu, ktorý zreteľne deklaruje kvalitatívnu úroveň inštitúcie. Hodnota ratingu je overovaná v pravidelnom intervale. Jedinečným výstupom certifikácie inštitúcie je medzinárodný certifikát pre absolventov. Tento certifikát môže získať každý absolvent, ktorý úspešne ukončil certifikovaný vzdelávací program.

Stredná priemyselná škole elektrotechnická získala 13.03.2017 certifikát, ktorým sa zaradila medzi európske certifikované inštitúcie, čím si zvýšila svoj kredit v medzinárodnom meradle, získala konkurenčnú výhodu a verejnosť upozornila na prednosti svojej školy.

IES


01.03.2017

Prinášame Vám propagačné video školy SPŠE K. Adlera 5.

 


01.04.2016

Prinášame Vám reportáž zo Župného štvrtka - 31.3.2016 na SPŠE K. Adlera 5.

 


01.11.2014

Prezentáciu Adlerky si môžete pozrieť na videu.