svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Aktuality

17.10.2018

Riaditeľ školy v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§150 ods.5) oznamuje, že poskytuje žiakom riaditeľské voľno na dni: 19. októbra 2018 (piatok) a 29. októbra 2018 (pondelok) z organizačných dôvodov.


10.10.2018

Deň otvorených dverí

Vážení záujemcovia o štúdium,

SPŠE K. Adlera Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v stredu 7. novembra 2018 v čase 10:00 - 17:00 h.

Informácie o škole

Štvorlístok - príprava na prijímacie skúšky


08.10.2018

Avion Day

Dňa 28.9.2018 sa naša škola zúčastnila už siedmeho ročníka tradičného podujatia Dňa župných škôl v Avione. Počas tohto dňa sa v bratislavskom nákupnom centre stretli na jednom mieste takmer všetky stredné školy v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, tento rok až v počte 49. Okrem informačných stánkov jednotlivých škôl bol pripravený aj sprievodný program, kde sa striedali informácie o školách, odboroch vzdelávania, možnostiach štúdia a úspechoch škôl s projektami a vystúpeniami žiakov a pedagógov.

Naša škola sa predviedla pútavými prácami ako aj odporúčaniami našich študentov, o ktoré sme sa radi podelili s potenciálnymi záujemcami o našu školu. Pri tejto príležitosti ste mohli vidieť napríklad: model robotického ramena, inteligentnú fontánu s meniacou sa farbou vody, Teslovu cievku riadenú hudbou, inteligentnú križovatku a dom s inteligentným napájaním a daľšie zaujímavé práce.

Verím, že sa nám podarilo zaujať potencionálnych uchádzačov o našu školu a presvedčiť ich, že výberom našej školy urobia správne rozhodnutie a nebudú sklamaní. Fotogaléria sa nachádzu tu.


20.09.2018

Vedecký veľtrh 2018

Dňa 14.9.2018 sa naša škola zúčastnila vedeckého veľtrhu pri nákupnom centre Eurovea. Bol to už tretí ročník usporiadaný organizáciou Veda nás baví n. o. v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. Jeho cieľom je popularizácia vedy a zoznámiť žiakov a študentov s úspešnými projektami našich škôl. Zároveň sa majú možnosť zúčastnené školy predstaviť potencionálnym záujemcom o štúdium.

Naša škola sa prezentovala úspešnými projektami študentov, ktorí si mohli vyskúšať svoje pedagogické a prezentačné schopnosti, tak ako aj improvizáciu pri opravách v teréne. Napriek nepriaznivým vonkajším teplotám a množstvu pozornosti zvedavých očí a rúk, ktoré naše projekty lákali, sa nám podarilo úspešne predviesť výsledky našich prác. Vybraní študenti Kožuch, Kollár, Melich, Sukdolák, Múčka, Suchý, Kis predviedli Teslovu cievku modulovanú zvukom, RGB podsvietenú fontánu s meniacou sa výškou, inteligentnú meterologickú stanicu spolu s elektrickým longboardom, robotické rameno, model inteligentne osvetleného domu s bazénom, model križovatky s inteligentným managementom dopravy, model pasívneho domu s inteligentnou distribúciou energie a testovacie modely aút zo súťaže Landrover. Určite neboli sklamaní malí ani dospelí záujemcovia a naša škola mala na tomto veľtrhu naozaj pútavý stánok s atraktívnymi ukážkami našich prác.

Veltrh_2018

Veltrh_2018

 


10.09.2018

Otvorenie školského roka 2018/2019, návšteva župana
06.09.2018


31.08.2018

Milí návštevníci stránky školy,

pri príležitosti 50. výročia školy Vám prinášame fotoalbum vynovených priestorov školy.


28.05.2018

Naša klasifikačná bronzová DofE expedícia Malé Karpaty 23.5.- 24.5.2018
14.09.2017

Združenie Adlerka

Vážení rodičia, ďakujeme Vám za všetky doteraz poskytnuté dary pre našu školu. Takisto ďakujeme aj všetkým sponzorom a nadšencom SPŠE na ul. K. Adlera, ktorí prispeli do Združenia ADLERKA.

Vaše príspevky a dary môžete posielať na  č.ú.: 159235012/0200, IBAN: SK5602000000000159235012.

Variabilný symbol:

91RočníkTriedaTyp

Ročník: 1 - 1.ročník; 2 - 2.ročník; 3 - 3.ročník; 4 - 4.ročník

Trieda: 1 - A; 2 - B; 3 - C; 4 - D; 5 - E

Typ: 1 - Rodičovský príspevok; 2 - CISCO; 3 - OBZ; 4 - Diaľkové pomaturitné štúdium

Bližšie informácie ohľadom čerpania príspevku v školskom roku 2016/2017 a návrh rozpočtu pre školský rok 2017/2018 si môžete pozrieť tu.


19.04.2017

Vážení študenti,

IES certifikuje vzdelávacie inštitúcie a ich vzdelávacie programy. Výsledkom certifikácie je stanovenie ratingu, ktorý zreteľne deklaruje kvalitatívnu úroveň inštitúcie. Hodnota ratingu je overovaná v pravidelnom intervale. Jedinečným výstupom certifikácie inštitúcie je medzinárodný certifikát pre absolventov. Tento certifikát môže získať každý absolvent, ktorý úspešne ukončil certifikovaný vzdelávací program.

Stredná priemyselná škole elektrotechnická získala 13.03.2017 certifikát, ktorým sa zaradila medzi európske certifikované inštitúcie, čím si zvýšila svoj kredit v medzinárodnom meradle, získala konkurenčnú výhodu a verejnosť upozornila na prednosti svojej školy.

IES


01.03.2017

Prinášame Vám propagačné video školy SPŠE K. Adlera 5.

 


01.04.2016

Prinášame Vám reportáž zo Župného štvrtka - 31.3.2016 na SPŠE K. Adlera 5.

 


01.11.2014

Prezentáciu Adlerky si môžete pozrieť na videu.