svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Aktuality

25.06.2019

Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky - REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE – SOCIÁLNE ZARIADENIA VRÁTANE ZDRAVOTECHNIKY A INŽINIERSKYCH SIETÍ, AKO AJ ÚSTREDNÉHO KÚRENIA A VYKUROVACÍCH TELIES V PRIESTOROCH TELOCVIČNE s predpokladanou hodnotou zákazky do 84 266,64 € EUR bez DPH.

Príslušné dokumenty: Stiahnuť


25.06.2019

Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky - VÝMENA PVC V PRIESTOROCH SPŠE K. ADLERA 5 s predpokladanou hodnotou zákazky do 8333,33 EUR bez DPH.

Príslušné dokumenty: Stiahnuť


11.06.2019

Exkurzia Krakov-Osvienčim

V dňoch 6. a 7.6.2019 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili exkurzie do Poľska.

Žiaci mali možnosť spoznať tretie najväčšie mesto Poľska, absolvovali prehliadku mesta aj so sprievodkyňou, ktorá im poukazovala najvýznamnejšie pamiatky Krakova. 

Na druhý deň nasledovala prehliadka Auschwitzu-najväčšieho koncentračného tábora v Európe a tábora v Brezinke-Birkenau. 


30.05.2019

Stretnutie s prezidentom

Dňa 29.5.2019 sa úspešní žiaci našej školy - Patrik Ježek, Jakub Dobrovodský, Jakub Pavlík, Hakan Ibrahimoglu a Adam Bottán zúčastnili slávnostného odovzdávania ocenení za umiestnenie sa v celoslovenskej slovenčinárskej súťaži organizovanej pánom Jurajom Draxlerom o tom, ako by mala vyzerať ideálna škola očami študentov. Ceremónia začala slávnostnými raňajkami v hoteli, neskôr sa študenti presunuli do prezidentského paláca, kde ich prijal pán prezident, s ktorým mali možnosť sa odfotiť a diskutovať na rôzne témy.

Srdečne blahoželáme.


03.05.2019

Ďakovný list Ing. Jane Paškovej


29.04.2019

  Výsledky CP SOČ v Košiciach

V dňoch 24.– 26.4.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili Celoštátnej prehliadky stredoškolskej odbornej činnosti v Košiciach. 

Svoje projekty prezentovali Michal Bielik (2.A), Daniel Čulák (4.D), Patrik Ježek (3.C), Alex Rastislav Okrucký (3.C), Martin Kňažovič (3.C), Šimon Slamka (2.C), Michal Melich (4.A), Filip Kollár (3.A), Ondrej Bognár (4.D). Súťažili v odboroch strojárstvo, stavebníctvo, informatika, elektrotechnika a tvorba učebných pomôcok.

Michal Melich sa umiestnil na 2. mieste v odbore ELEKTROTECHNIKA s prácou Robotické rameno.

Patrik Ježek, Alex Rastislav Okrucký a Martin Kňažovič spolupracovali na jednom projekte s názvom Smart home riešenie. Tejto skupine sa podarilo dosiahnuť 2. miesto v odbore INFORMATIKA. 

Ondrej Bognár sa so svojou prácou Interaktívny model jadrovej elektrárne umiestnil na 4. mieste v odbore TVORBA UČEBNÝCH POMÔCOK. 

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme. 


28.04.2019

 Preteky RC automobilov

Dňa 10.4.2019 sa v Bratislave konali preteky RC automobilov na vodíkový pohon. Do pretekov sa zapojila aj naša škola. Cieľom bolo najazdiť čo najviac kôl za 6 hodín s určitým počtom batérii a vodíkových bombičiek. Nášmu tímu sa podarilo umiestniť v hlavnej kategórii na 3. mieste, s celkovým počtom 968 kôl. Vďaka veľkej podpore spolužiakov, kamarátom, a priateľom školy sme vyhrali kategóriu design sympatia. 


27.04.2019

 Esej 2019

Študenti našej školy preukázali, že vedia správne argumentovať a narábať s jazykom tak, aby sa im podarilo presvedčiť i pána Juraja Draxlera  o tom, že školstvo je možné zmeniť k lepšiemu, keď prijali jeho výzvu napísať esej o tom, ako by mala vyzerať ideálna škola očami študenta. V konkurencii množstva prác sa na 2.mieste umiestnil Patrik Ježek z 3.C a 3.miesto obsadil Jakub Dobrovodský z 3.A.

Srdečne gratulujeme. 20.04.2019

 Deň narcisov

Vo štvrtok, 11.apríla 2019, sa konal Deň narcisov, a tak ako po minulé roky, aj tento sa naša škola aktívne zapojila. Vďaka dobrovoľníkom z 3.B triedy sme spoločne prispeli na liečbu pacientov i my. 

Za všetky príspevky ďakujeme


19.04.2019

Deň osobností 2019

V stredu 17. apríla sa uskutočnil Deň osobností – medzitriedna súťaž vo voľnej tvorbe o živote a diele významných osobností z oblasti vedy a techniky.

Každá trieda si rukami svojich zástupcov vylosovala jedného pána, ktorého život a prínos pre ľudstvo mala spracovať.

Žiaci predviedli svoje schopnosti vo vystupovaní pred publikom, predviedli experiment a vysvetľovali fyzikálne javy. Našli sa aj takí, ktorí vložili do programu aj kúsok svojho umeleckého majstrovstva – nacvičili scénku, vytvorili príbeh.


12.04.2019

UČME SA NAVZÁJOM - rovesnícke vyučovanie 2019

V týždni od 1. 4. do 5. 4. 2019 sa na našej škole uskutočnilo rovesnícke vyučovanie. Každá trieda si vybrala predmet, ktorý potom vyučovala v inej triede spravidla nižšieho ročníka. Žiaci si  v spolupráci s vyučujúcimi premysleli tému vyučovacej hodiny a zvolili metódy vyučovania tak, aby boli zaujímavé.


10.04.2019

Stredoškolská odborná činnosť

Dňa 4. apríla 2019 sa na pôde našej školy uskutočnil už 41. ročník krajskej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti. Svoje práce predstavilo v 17 rôznych kategóriách spolu 130 nadaných žiakov z celého Bratislavského kraja. Sme veľmi radi, že vo viacerých kategóriách sa podľa hodnotenia odbornej komisie umiestnili na popredných priečkach aj naši žiaci. Ich mená a názvy prác si môžete pozrieť tu. Žiaci umiestnení na 1. a 2. mieste v každej kategórii postupujú na celoštátnu prehliadku do Košíc. Blahoželáme.


24.03.2019

Klokan 2019

21. marca sa aj 84 Adlerákov zúčastnilo najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže na svete.

Klokan


20.03.2019

PROFESIA DAYS 2019

Dňa 6.3. -7.3. 2019 sa naša škola zúčastnila 10. ročníka Profesia days. Cieľom našej účasti bola prezentácia školy a nábor mladých učiteľov.


21.02.2019

Úspech na strojníckej olympiáde

Dňa 21.2.2019 sa na pôde Strojníckej fakulty STU konalo celoslovenské kolo strojníckej olympiády. Z Adlerky sa zúčastnilo 5 žiakov a 2 z nich získali krásne umiestnenie:

Libor Suchý - 1. miesto

Michal Melich - 3. miesto

Gratulujeme!


14.02.2019

Exkurzia v Slovak Telekom

Študenti 3.D sa dňa 8.2. 2019 zúčastnili na exkurzii v spoločnosti Slovak telekom. Pod vedením odborných pracovníkov si prezreli technologické priestory. Prezreli si kábelovú komoru a  priestory, v ktorých  sa nachádzajú zariadenia na prenos signálu. Bol im vysvetlený prenos signálu v optických sieťach princíp činnosti zariadení pripojených na tento typ siete.

Oboznámili sa s napájacími zdrojmi – usmerňovačmi, batériami a dieslovými agregátmi, ktoré sú dôležitou súčasťou práce telekomunikačných zariadení.


11.02.2019

Adleráci sa tento rok zapojili aj do súťaže EXPERT geniality show. V konkurencii 1495 žiakov celého Slovenska naši študenti dosiahli výborné výsledky. Najväčším úspechom bolo 4.miesto Martina Miznera z 2.A. 

Srdečne blahoželáme.


08.02.2019

Deň bez mobilov

Dňa 6.2.2019 sa naša škola zapojila do Medzinárodného dňa bez mobilu, ktorého cieľom bolo vyjadriť našu solidaritu s tými, ktorí vo svete bojujú so závislosťou na mobile, známou pod názvom mobilmánia. Tento deň prebehol pre nás nezvyčajným spôsobom. Na začiatku vyučovacej hodiny sme svoj mobil odovzdali vyučujúcemu a po skončení sme si ho mohli vziať späť. Bolo iba na nás, či bez neho vydržíme aj cez prestávky. Samozrejmosťou bolo, že sa k nám pripojili aj naši vyučujúci. Tento deň sa niesol v priateľskom duchu a počas hodín slovenského jazyka a literatúry sme viedli zaujímavé diskusie na používanie mobilu v školách i vo svojom voľnom čase. Veríme, že sa tento deň stane tradíciou na našej škole a zopakujeme si ho aj v budúcnosti. 


07.02.2019

Adlerácky kvíz

Dňa 7. 2. 2019 sa uskutočnila školská vedomostná súťaž „Kto vie viac!“. 

Je to súťaž, ktorá preverí znalosti žiakov naprieč všetkými predmetmi, ktoré sa v škole učia. Od slovenčiny, angličtiny, dejepisu, telesnej výchovy cez matematiku, fyziku až po odborné predmety. Nájdu sa tam aj otázky, ktoré zistia, či majú žiaci všeobecný prehľad. Každú triedu reprezentujú traja žiaci a triedy súťažia medzi sebou v rámci ročníka. Žiaci prejavili svoje vedomosti a súťaživosť. Ostatní spolužiaci ich podporovali z publika. Body získané v tejto súťaži sa započítavajú do celoročnej školskej súťaže Adlerácky kapacitor.


04.02.2019

Jubilejný 15. Ročník Adleráckej florbalovej ligy

29. 1. 2019 sme  dohrali  Adlerácku florbalovú ligu. Súťaž sa začala hrať v októbri , prihlásilo sa 11 tried, hralo sa v troch skupinách  A, B, a C každý s každým.  Do štvrťfinále postúpili z každej skupiny dve triedy 1.C,  2.A, 2.C, 3.B, 3.D, 4.C.  Do semifinále sa prebojovali 4 triedy 4.C, 3.B, 3.D a 2.C. odohralo sa 25 zápasov.   

Výsledková listina - Adlerácka florbalová liga 2018/19 - 15.ročník

1. miesto - 4.C; 2. miesto - 3.B ; 3. miesto - 3.D; 4. miesto - 2.C

Najlepší strelci:

1. David Halás - 4.C - 23 gólov; 2. Peter Janek - 2.C - 17 góĺov; 3. Denis Šimo - 3.B - 16 gólov; 4. Timotej Dinka - 4.C - 11 gólov


30.01.2019

Ocenenia Mária Havla zriaďovateľom školy

Bratislavský samosprávny kraj dnes ocenil 54 najlepších študentov župných stredných škôl, ktorí dosahujú výborné študijné výsledky, úspešne reprezentujú školy doma i v zahraničí a zapájajú sa aj do slovenských a medzinárodných olympiád, športových šampionátov, odborných súťaží, rôznych projektov, organizujú dobrovoľnícke aktivity či zakladajú neziskové organizácie. Podujatie sa konalo už po druhý raz a Bratislavský samosprávny kraj bude v oceňovaní pokračovať aj naďalej. Zároveň náš študent - Mário Havel poskytol rozhovor BSK, ktorý si môžete pozrieť tu. Blahoželáme.


29.01.2019

Naši študenti na pôde STU

Študenti 2. a 3. ročníka našej školy sa  24.1. 2019 zúčastnili Inovatívneho workshopu usporiadaného Slovenskou inovačnou  energetickou agentúrou. Workshop sa konal na pôde STU Bratislava. Cieľom workshopu bolo predstaviť formy inovácie v súčasnom prostredí slovenských firiem a povzbudiť študentov v ich kreatívnom a inovatívnom zmýšľaní.

Študenti si na rôznych cvičeniach precvičili kreativitu, logické myslenie, tímovú prácu a naučili sa analytickým a syntetickým metódam inovácie.


22.01.2019

Naši študenti na súťaži LAND ROVER

Dňa 22.1.2019 sme sa zúčastnili celoslovenskej súťaže LAND ROVER 4x4 IN SCHOOLS v Nitre, kde sa súťažilo v kategóriách

1. Best Track Performance

2. Best Trailer Tow Performance

3. Endineering Award

4. Portfolio&Pit Dispay Award

5. Verbal Presentation Award

Tím bol perfektne zohratý a získal nové vzácne skúsenosti, ktoré zúroči na ďalších súťažiach.


13.01.2019

Úspech Mária Havla

Dňa 17.10. 2018 sa študent z triedy 4.E - Mário Havel zúčastnil súťaže 01Hackaton, ktorú organizovala spoločnosť 01People. Súťaž prebiehala zároveň s Forbes konferenciou o technológiách a bola zameraná na fintech, inovácie a blockchain technológie. Z takmer 3500 záujemcov bolo vybratých 25 účastníkov, ktorí súťažili o 10 000 eur v kryptomene a stáž v Dubaji. Vďaka svojmu prístupu, súťaživosti, schopnostiam a vedomostiam Mário vyhral stáž v Dubaji i finančnú odmenu. Srdečne blahoželáme.

úspech Mária Havla


26.11.2018

50. výročie školy

Tento rok oslávila naša škola 50. výročie od svojho založenia. Dňa 18. 10. sa preto v Nemeckom kultúrnom dome v Rači uskutočnila oslava pri príležitosti tohto krásneho okrúhleho jubilea. Zúčastnili sa na nej zamestnanci školy, súčasní aj bývalí, úspešní absolventi Adlerky i zástupcovia BSK. 

Osláviť s nami toto výročie prišiel napríklad pán Igor Urbančík, riaditeľ Odboru školstva BSK, pán František Végh, najdlhšie pôsobiaci riaditeľ Adlerky, pán Vladimír Pláteník, taktiež bývalý riaditeľ školy, pán Michal Němec, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, pán Andrej Doležal, absolvent školy a bývalý technický riaditeľ RTVS, Samuel Baláž, taktiež absolvent Adlerky a úspešný reprezentant Slovenska v rýchlostnej kanoistike a mnohí ďalší. 

Počas slávnostného večera boli odovzdané aj ocenenia riaditeľom a zástupcom školy za dlhoročnú neúnavnú a obetavú prácu a za spoluvytváranie dobrého mena školy. Ocenení boli pán František Végh, pán Vladimír Pláteník, pán Daniel Adamko, pán Marián Jáni, pani Eva Vicenová, pani Kristína Koladová, pani Lýdia Bobáková, pani Zuzana Bakošová, pani Katarína Sekáčová a pani Alexandra Vojteková.

Vyvrcholením tohto krásneho večera bol malý kultúrny program, ktorý pripravili študenti školy. Večer nám spestril svojou hrou na klavír absolvent školy a talentovaný klavirista Juraj Janák, na ľudovú nôtu zahral spolu s kamarátmi študent 3. ročníka Matej Lorinc, moderný tanec predviedol syn zástupkyne školy Samko Sekáč s kamarátmi a svojím tanečným umením nám spríjemnil večer aj chorvátsky folklórny súbor z Devínskej Novej Vsi, ktorého členom je aj študent Adlerky Zoran Vlašić

Všetkým, ktorí spolu s nami prišli osláviť 50. výročie založenia našej školy, ďakujeme a Adlerke zo srdca želáme ešte ďalších minimálne 50 úspešných rokov, plných vynikajúcich učiteľov, absolventov a technických aj spoločenských pokrokov!!!


23.11.2018

ADLERKA DAY 2018

Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu a zároveň Medzinárodného dňa študentstva sa vo štvrtok 16. novembra 2018 uskutočnil tzv. Adlerka Day – deň súťaží, hier, stretnutí a rozhovorov.

Aktivity boli pripravené učiteľmi, ale mnohé si zorganizovali žiaci sami. A v tento deň žila celá škola:

  • v počítačových učebniach B108 – B110 bol turnaj HearthStone,
  • v počítačových učebniach B201 – B206 bol turnaj League of Legends,
  • v učebni matematiky sa súťažilo v riešení Sudoku,
  • v jedálni školy sa uskutočnilo stretnutie s našimi bývalými študentmi, ktorí sa uplatnili v rôznych oblastiach života – zúčastnení žiaci sa dozvedeli niečo o tom aká bola Adlerka kedysi, ako pripravila našich absolventov na vysokú školu a čo z vedomostí uplatňujú vo svojom profesionálnom živote,
  • v multimediálnych učebniach boli žiacke workshopy s témami: kryptomeny, hackovanie a IT bezpečnosť a virtuálna realita,
  • v telocvičniach sa uskutočnili majstrovstvá školy v stolnom tenise a odohralo sa niekoľko zápasov Florbalovej ligy,
  • v učebni ANJ sa uskutočnil Knowledge Quiz,
  • v učebniach SJL sa premietali filmy Hamlet a Miláčik (povinná literatúra).

Táto akcia sa koná tradične už niekoľko rokov a je medzi žiakmi veľmi obľúbená. Majú možnosť zmerať si sily v rôznych súťažiach, zúčastniť sa prednášok a rozhovorov a aj sa zabaviť.


22.11.2018

Exkurzia na MATFYZ

Dňa 7.11. 2018 sa študenti tretieho ročníka zúčastnili exkurzie na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK konanej v rámci akcie Týždeň vedy. Program pripravili pracovníci Katedry aplikovanej informatiky. Naši študenti sa dozvedeli zaujímavé informácie o obsahu štúdia na informatických odboroch fakulty, v laboratóriách mali možnosť vidieť ukážky prác študentov aplikovanej informatiky týkajúce sa robotiky a tiež vývoja metódy rozpoznávania objektov v oblasti virtuálnej reality.


23.10.2018

Adlerácka kvapka krvi

15.10.2018 naša škola už po šiestykrát organizovala Adlerácku kvapku krvi a naďalej pretrváva motto:,, Pre teba len kvapka, pre iného život,,. Táto akcia má veľmi dobrý ohlas u študentov o čom svedčí aj počet zapojených darcov.

 


22.10.2018

Udeľovanie cien DofE

Dňa 9.10. si v priestoroch Starej Tržnice viac ako 320 mladých cieľavedomých ľudí prebralo z rúk veľvyslanca Spojeného kráľovstva na Slovensku p. Andrewa Gartha Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu – DofE. Naši študenti: Mário Havel, Michal Bielik, Dominik Gašpárek, Matej Maďara a Ján Mach, boli medzi nimi. Všetci menovaní dosiahli brondzovú úroveň. Mário Havel získal navyše špeciálne ocenenie za aktivitu „Príbeh roka“.

Gratulujeme!


21.10.2018

Patrik Nagy v BUENOS AIRES

Náš žiak 3.B triedy, Patrik Nagy, sa zúčastnil na Olympijských hrách mládeže v Buenos Aires. Paťo reprezentoval našu krajinu v disciplíne bikros. Sme radi, že na našej škole sú aj žiaci, ktorí zviditeľňujú našu školu nielen študijnými úspechmi, ale aj športovými na medzinárodnej úrovni. Paťovi ďakujeme a prajeme veľa úspechov do jeho ďalšej kariéry.

Video: https://youtu.be/cV3ujaA7SRU


08.10.2018

Avion Day

Dňa 28.9.2018 sa naša škola zúčastnila už siedmeho ročníka tradičného podujatia Dňa župných škôl v Avione. Počas tohto dňa sa v bratislavskom nákupnom centre stretli na jednom mieste takmer všetky stredné školy v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, tento rok až v počte 49. Okrem informačných stánkov jednotlivých škôl bol pripravený aj sprievodný program, kde sa striedali informácie o školách, odboroch vzdelávania, možnostiach štúdia a úspechoch škôl s projektami a vystúpeniami žiakov a pedagógov.

Naša škola sa predviedla pútavými prácami ako aj odporúčaniami našich študentov, o ktoré sme sa radi podelili s potenciálnymi záujemcami o našu školu. Pri tejto príležitosti ste mohli vidieť napríklad: model robotického ramena, inteligentnú fontánu s meniacou sa farbou vody, Teslovu cievku riadenú hudbou, inteligentnú križovatku a dom s inteligentným napájaním a daľšie zaujímavé práce.

Verím, že sa nám podarilo zaujať potencionálnych uchádzačov o našu školu a presvedčiť ich, že výberom našej školy urobia správne rozhodnutie a nebudú sklamaní. Fotogaléria sa nachádzu tu.


20.09.2018

Vedecký veľtrh 2018

Dňa 14.9.2018 sa naša škola zúčastnila vedeckého veľtrhu pri nákupnom centre Eurovea. Bol to už tretí ročník usporiadaný organizáciou Veda nás baví n. o. v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. Jeho cieľom je popularizácia vedy a zoznámiť žiakov a študentov s úspešnými projektami našich škôl. Zároveň sa majú možnosť zúčastnené školy predstaviť potencionálnym záujemcom o štúdium.

Naša škola sa prezentovala úspešnými projektami študentov, ktorí si mohli vyskúšať svoje pedagogické a prezentačné schopnosti, tak ako aj improvizáciu pri opravách v teréne. Napriek nepriaznivým vonkajším teplotám a množstvu pozornosti zvedavých očí a rúk, ktoré naše projekty lákali, sa nám podarilo úspešne predviesť výsledky našich prác. Vybraní študenti Kožuch, Kollár, Melich, Sukdolák, Múčka, Suchý, Kis predviedli Teslovu cievku modulovanú zvukom, RGB podsvietenú fontánu s meniacou sa výškou, inteligentnú meterologickú stanicu spolu s elektrickým longboardom, robotické rameno, model inteligentne osvetleného domu s bazénom, model križovatky s inteligentným managementom dopravy, model pasívneho domu s inteligentnou distribúciou energie a testovacie modely aút zo súťaže Landrover. Určite neboli sklamaní malí ani dospelí záujemcovia a naša škola mala na tomto veľtrhu naozaj pútavý stánok s atraktívnymi ukážkami našich prác.

Veltrh_2018

Veltrh_2018

 


10.09.2018

Otvorenie školského roka 2018/2019, návšteva župana
31.08.2018

Milí návštevníci stránky školy,

pri príležitosti 50. výročia školy Vám prinášame fotoalbum vynovených priestorov školy.


14.09.2017

Združenie Adlerka

Vážení rodičia, ďakujeme Vám za všetky doteraz poskytnuté dary pre našu školu. Takisto ďakujeme aj všetkým sponzorom a nadšencom SPŠE na ul. K. Adlera, ktorí prispeli do Združenia ADLERKA.

Vaše príspevky a dary môžete posielať na  č.ú.: 159235012/0200, IBAN: SK5602000000000159235012.

Variabilný symbol:

91RočníkTriedaTyp

Ročník: 1 - 1.ročník; 2 - 2.ročník; 3 - 3.ročník; 4 - 4.ročník

Trieda: 1 - A; 2 - B; 3 - C; 4 - D; 5 - E

Typ: 1 - Rodičovský príspevok; 2 - CISCO; 3 - OBZ; 4 - Diaľkové pomaturitné štúdium

Bližšie informácie ohľadom čerpania príspevku v školskom roku 2016/2017 a návrh rozpočtu pre školský rok 2017/2018 si môžete pozrieť tu.


19.04.2017

Vážení študenti,

IES certifikuje vzdelávacie inštitúcie a ich vzdelávacie programy. Výsledkom certifikácie je stanovenie ratingu, ktorý zreteľne deklaruje kvalitatívnu úroveň inštitúcie. Hodnota ratingu je overovaná v pravidelnom intervale. Jedinečným výstupom certifikácie inštitúcie je medzinárodný certifikát pre absolventov. Tento certifikát môže získať každý absolvent, ktorý úspešne ukončil certifikovaný vzdelávací program.

Stredná priemyselná škole elektrotechnická získala 13.03.2017 certifikát, ktorým sa zaradila medzi európske certifikované inštitúcie, čím si zvýšila svoj kredit v medzinárodnom meradle, získala konkurenčnú výhodu a verejnosť upozornila na prednosti svojej školy.

IES


01.03.2017

Prinášame Vám propagačné video školy SPŠE K. Adlera 5.

 


01.04.2016

Prinášame Vám reportáž zo Župného štvrtka - 31.3.2016 na SPŠE K. Adlera 5.

 


01.11.2014

Prezentáciu Adlerky si môžete pozrieť na videu.