svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Aktuality

18.10.2019

 

Milí deviataci, ak sa pripravujete na prijímacie skúšky na našu školu a zároveň máte záujem vyskúšať si prácu v našich dielňach, pozývame Vás na náš pravidelný kurz Štvorlístok. Začíname 19. novembra. Bližšie informácie nájdete tu


18.10.2019

Riaditeľské voľno

Riaditeľ školy v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§150 ods.5) oznamuje, že poskytuje žiakom riaditeľské voľno na dni: 28. október 2019 (pondelok) a 29. október 2019 (utorok).


14.10.2019

Z dôvodu pokračujúcich prác v priestoroch telocvične, prenájom priestorov bude od 24.10.2019.


10.10.2019

Deň otvorených dverí = deň správnych rozhodnutí

Rozhoduješ sa, na akej SŠ študovať?

                                 Vyber si z pestrej ponuky odborov!

                                                         Lepšie je raz prísť ako stokrát počuť!


Čo Ti na DOD predstavíme?

  • 5 maturitných odborov
  • firmy a VŠ, v ktorých sa môžeš po škole uplatniť (v čase 9.00 - 13.00hod)
  • zaujímavé vyučovacie predmety
  • krúžky, ktoré idú s duchom moderných technológií
  • kapacitor - originálnu Adlerácku súťaž
  • študovňu určenú nielen na prípravu, ale i oddych

09.10.2019

Ďalší úspešní Adleráci

Tím AdlerMotors  sa 16.10. 2019 zúčastnil národného preteku LAND ROVER 4x4 IN SCHOOLS v Nitre.

Preteky organizoval JA Slovensko n.o. a uskutočnili v areáli Jaguar Land Rover Nitra.

Adler Motors vyhrali v kategórii Engineering Award a v celkovom hodnotení získali 3.miesto.

Okrem medailí a diplomov dostali aj pozvánku na svetové finále vo Veľkej Británii.

Michal Bielik a Dominik Tichý z 3.A, Matúš Kožuch a Martin Sukdolák zo 4.A, Viktor Stupka z 1C.

Vedúci krúžku Land Rover: Matúš Pavlovič.

Gratulujeme!


26.09.2019

Adlerácka kvapka krvi

Darovanie krvi pre tých, ktorí túto vzácnu tekutinu potrebujú sa u nás stalo tradíciou už od roku 2017. Tak ako po minulé roky, i v novom školskom roku sa chceme zapojiť a pomôcť. Tí, ktorí máte 18 rokov, dobrý zdravotný stav a chuť podať pomocnú ruku, ste srdečne vítaní, a to 11. októbra 2019 v Nemocnici Ružinov. Pre teba je to iba kvapka, pre iného možnosť života.

Všetkým darcom ďakujeme.


20.09.2019

Návšteva na FEI

V pondelok 9. septembra 2019 sa študenti tried štvrtého ročníka zúčastnili na exkurzii na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (FEI STU), kde sa im venovali pracovníci Ústavu elektroniky a fotoniky. Študentom boli predstavené možnosti štúdia v jednotlivých odboroch a tiež mali možnosť navštíviť niektoré laboratória.


Zaujímavú exkurziu na FEI STU absolvovali aj naši tretiaci. 


20.09.2019

Návšteva na FMFI

V utorok 10. septembra 2019 sme sa so študentami tried druhého ročníka zúčastnili zaujímavej popularizačnej prednášky konanej na pôde Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského ( FMFI UK ). Prednáška doc. RNDr. Františka Kundracika, CsC. mala názov „Ako fyzika pomohla premeniť primitívny luk na moderný“. Študenti v nej mohli nájsť mnohé aplikácie poznatkov fyziky, s ktorými sa už stretli, alebo ešte stretnú, na hodinách fyziky a odborných predmetoch.

 


10.09.2019

 

Ocenenie našich žiakov

Dňa 10.9.2019 sa v Starej tržnici v Bratislave uskutočnilo slávnostné oceňovanie strieborných a bronzových účastníkov DofE. Slávnosť otvorila slávnostným gongom a príhovorom prezidentka SR Zuzana Čaputová. Naši strieborní, M. Bielik, M. Maďara a bronzoví, R.Šatka a M. Sukdolák.

Gratulujeme


14.09.2017

Združenie Adlerka

Vážení rodičia, ďakujeme Vám za všetky doteraz poskytnuté dary pre našu školu. Takisto ďakujeme aj všetkým sponzorom a nadšencom SPŠE na ul. K. Adlera, ktorí prispeli do Združenia ADLERKA.

Vaše príspevky a dary môžete posielať na  č.ú.: 159235012/0200, IBAN: SK5602000000000159235012.

 

Bližšie informácie ohľadom čerpania príspevku v školskom roku 2018/2019 a návrh rozpočtu pre školský rok 2019/2020 si môžete pozrieť tu.


19.04.2017

Vážení študenti,

IES certifikuje vzdelávacie inštitúcie a ich vzdelávacie programy. Výsledkom certifikácie je stanovenie ratingu, ktorý zreteľne deklaruje kvalitatívnu úroveň inštitúcie. Hodnota ratingu je overovaná v pravidelnom intervale. Jedinečným výstupom certifikácie inštitúcie je medzinárodný certifikát pre absolventov. Tento certifikát môže získať každý absolvent, ktorý úspešne ukončil certifikovaný vzdelávací program.

Stredná priemyselná škole elektrotechnická získala 13.03.2017 certifikát, ktorým sa zaradila medzi európske certifikované inštitúcie, čím si zvýšila svoj kredit v medzinárodnom meradle, získala konkurenčnú výhodu a verejnosť upozornila na prednosti svojej školy.

IES


01.03.2017

Prinášame Vám propagačné video školy SPŠE K. Adlera 5.

 


01.04.2016

Prinášame Vám reportáž zo Župného štvrtka - 31.3.2016 na SPŠE K. Adlera 5.

 


01.11.2014

Prezentáciu Adlerky si môžete pozrieť na videu.