svk eng

Aktuality   

13.05.2016

Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

 Reg. č., pod ktorým sú výsledky zverejnené, dostal každý žiak počas prijímacích skúšok. Ak ho nemáte, výsledok sa dozviete na základe písomného rozhodnutia, ktoré Vám bude doručené poštou. Telefonické informácie neposkytujeme. Ďakujeme za porozumenie.

Zápis prijatých žiakov sa bude konať v dňoch 23.5.2016 a 24.5.2016. Podrobnejšie informácie Vám budú doručené spolu s rozhodnutím o prijatí.

Ešte sú voľné miesta pre zapísanie žiakov


05.05.2016

Diaľkové pomaturitné štúdium v školskom roku 2016/2017 budeme otvárať v odbore 2675N elektrotechnika (max. 30 žiakov) - Školský vzdelávací program IT špecialista.

 

Ak máte záujem o štúdium, podajte si prihlášku čo najskôr. Štúdium je vhodné aj pre absolventov gymnázií.  Viac informácií sa dozviete po kliknutí na odkaz.

O termíne zápisu Vás budeme informovať.


04.05.2016

V dňoch 27.4.2016 až 29.4.2016 sa na Strednej priemyselnej škole uskutočnil 38. ročník celoštátnej súťaže SOČ. Reportáž pripravilo Centrum vedecko-technických informácii, ktorú si môžete prečítať tu.

Výsledková listina 38. ročníka Celoštátneho kola SOČ


01.04.2016

Prinášame Vám reportáž zo Župného štvrtka - 31.3.2016 na SPŠE K. Adlera 5.

 


05.10.2015

Vážení rodičia, milí žiaci !

Naša škola pripravila pre žiakov dva študijné programy, s ktorými vás chceme oboznámiť. Programy dávajú príležitosť ako nadaným žiakom, tak  i žiakom s ťažkosťami v učení, ktorým chce škola venovať zvýšenú pozornosť a starostlivosť.

Program pre nadaných žiakov

 

Konzultačné hodiny vyučujúcich


02.09.2015

Združenie Adlerka

Vážení rodičia, ďakujeme Vám za všetky doteraz poskytnuté dary pre našu školu. Takisto ďakujeme aj všetkým sponzorom a nadšencom SPŠE na ul. K. Adlera, ktorí prispeli do Združenia ADLERKA.

Vaše príspevky a dary môžete posielať na  č.ú.: 159235012/0200, IBAN: SK5602000000000159235012.

Variabilný symbol:

91RočníkTriedaTyp

Ročník: 1 - 1.ročník; 2 - 2.ročník; 3 - 3.ročník; 4 - 4.ročník

Trieda: 1 - A; 2 - B; 3 - C; 4 - D; 5 - E

Typ: 1 - Rodičovský príspevok; 2 - CISCO; 3 - OBZ; 4 - Diaľkové pomaturitné štúdium

Bližšie informácie ohľadom čerpania príspevku v školskom roku 2014/2015 a návrh rozpočtu pre školský rok 2015/2016 si môžete pozrieť tu.


05.12.2014

PROJEKT EdTRANS

Cieľom projektu EdTRANS SK-AT, ktorý je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja
(ERDF), je tvorba spoločných stratégií, ako pomocou odborného vzdelávania a inovácií čo najúčinnejšie
zvýšiť konkurencieschopnosť...                                                                                            viac...


01.11.2014

Prezentáciu Adlerky si môžete pozrieť na videu.


29.10.2014

Virtuálnu prehliadku školy, vytvorenú v rámci projektu   si môžete pozrieť tu.


Najdôležitejšie

05.10.2015
Podporné programy viac...

02.09.2015
Združenie Adlerka viac...

01.09.2015
Stránkové hodiny viac...

01.07.2010
Certifikát odbornej spôsobilosti §21, §22, §23 vyhlášky 508/2009 viac...


Rýchla navigácia


Sponzori


Nadácia Volkswagen Slovakia