svk eng

Aktuality   

17.08.2016

Diaľkové pomaturitné štúdium v školskom roku 2016/2017 budeme otvárať v odbore 2675N elektrotechnika - školský vzdelávací program IT špecialista. Ak máte záujem o štúdium, podajte si prihlášku čo najskôr. Štúdium je vhodné aj pre absolventov gymnázií.  Viac informácií sa dozviete po kliknutí na odkaz. O termíne zápisu Vás budeme informovať.


17.08.2016

Rozdelenie prvákov do tried

v školskom roku 2016/2017


06.07.2016

Opravné maturitné skúšky z externej časti a písomnej časti sa konajú zo SJL 6.9.2016 a z ANJ 7. 9.2016. Úroveň B1 sa bude konať na našej škole. Ústna časť sa uskutoční v dňoch 13.-14.9. Harmonogram ústnych skúšok bude zverejnený 6.9. 2016


01.07.2016

Aktivácia zľavy na dopravu počas letných prázdnin

Žiaci, ktorí si kvôli nefunkčnému terminálu nemohli aktivovať na ISIC zľavu na dopravu počas letných prázdnin, môžu tak urobiť na termináli na Hlavnej železničnej stanici (na informáciách).

Ďakujeme za porozumenie.


20.06.2016

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomáha im uspieť v živote. 

Naša škola sa zapojila do programu 02.06.2016. Bližšie informácie o Medzinárodnej cene vojvodu z Edinburghu nájdete v časti Projekty.

 

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu


04.05.2016

V dňoch 27.4.2016 až 29.4.2016 sa na Strednej priemyselnej škole uskutočnil 38. ročník celoštátnej súťaže SOČ. Reportáž pripravilo Centrum vedecko-technických informácii, ktorú si môžete prečítať tu.

Výsledková listina 38. ročníka Celoštátneho kola SOČ


01.04.2016

Prinášame Vám reportáž zo Župného štvrtka - 31.3.2016 na SPŠE K. Adlera 5.

 


02.09.2015

Združenie Adlerka

Vážení rodičia, ďakujeme Vám za všetky doteraz poskytnuté dary pre našu školu. Takisto ďakujeme aj všetkým sponzorom a nadšencom SPŠE na ul. K. Adlera, ktorí prispeli do Združenia ADLERKA.

Vaše príspevky a dary môžete posielať na  č.ú.: 159235012/0200, IBAN: SK5602000000000159235012.

Variabilný symbol:

91RočníkTriedaTyp

Ročník: 1 - 1.ročník; 2 - 2.ročník; 3 - 3.ročník; 4 - 4.ročník

Trieda: 1 - A; 2 - B; 3 - C; 4 - D; 5 - E

Typ: 1 - Rodičovský príspevok; 2 - CISCO; 3 - OBZ; 4 - Diaľkové pomaturitné štúdium

Bližšie informácie ohľadom čerpania príspevku v školskom roku 2014/2015 a návrh rozpočtu pre školský rok 2015/2016 si môžete pozrieť tu.


05.12.2014

PROJEKT EdTRANS

Cieľom projektu EdTRANS SK-AT, ktorý je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja
(ERDF), je tvorba spoločných stratégií, ako pomocou odborného vzdelávania a inovácií čo najúčinnejšie
zvýšiť konkurencieschopnosť...                                                                                            viac...


01.11.2014

Prezentáciu Adlerky si môžete pozrieť na videu.


29.10.2014

Virtuálnu prehliadku školy, vytvorenú v rámci projektu   si môžete pozrieť tu.


Najdôležitejšie

05.10.2015
Podporné programy viac...

02.09.2015
Združenie Adlerka viac...

01.09.2015
Stránkové hodiny viac...

01.07.2010
Certifikát odbornej spôsobilosti §21, §22, §23 vyhlášky 508/2009 viac...


Rýchla navigácia


Sponzori


Nadácia Volkswagen Slovakia