svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Aktuality

19.02.2018

DOD na SjF STU

Adleráci z 3.A sa 15.2.2018 zúčastnili podujatia DOD na SjF STU v Bratislave.


19.02.2018

ADLERÁCKA KVAPKA KRVI

Už štvrtýkrát, dňa 13.2.2018 sme na škole organizovali Adlerácku kvapku s mottom:,,Pre teba len kvapka, pre iného život". Boli sme v NTS  nemocnica Ružinov.  


19.02.2018

PREDNÁŠKA NA FEI STU

9.2. 2018 sa študenti zúčastnili motivačnej prednášky s názvom Trendy rozvoja dopravnej techniky, na FEI,STU v priestoroch auly BC 300.

Prednáška s diskusiou obsahovala informácie o mieste a úlohe mechatroniky, elektroniky, informačných a vizualizačných technológií, riadiacich systémov a autonómnych technológií v rozvoji budúcich vozidiel a elektromobilov. 

Pozval nás prof. Ing. Viktor Ferencey, PhD., ÚAMT, FEI, STU v Bratislave.

 


15.01.2018

PATRIK NAGY - VÍŤAZ KATEGÓRIE BMX V RÁMCI ANKETY ZLATÝ PEDÁL 2017

Predstavujeme nášho žiaka Patrika Nagya, víťaza kategórie BMX v rámci ankety Zlatý pedál 2017 - Slovenský zväz cyklistiky.

Foto

Viac informácii na: http://www.cyklistikaszc.sk/sk/bmx/spravy/predstavujeme-patrika-nagya-vitaza-kategorie-bmx-v-ramci-ankety-zlaty-pedal-2017


10.01.2018

Workshop vo FabLabe

V dňoch 27., 28. a 29.11. 2017 sme predmet Prax v odbore osviežili exkurziou do FabLab Bratislava. Tu sa nám venoval p.Jozef Vaško, v 3hodinových prednáškach s ukážkami práce na 3D tlačiarňach, CNC strojoch a laserových vyrezávačoch. Na štyroch prednáškach sa vystriedalo 37 žiakov školy.

V dňoch 11. a 18. 12. si 19 študentov užilo workshop vo FabLab Bratislava.

Záujemcovia o 3D tlač si priniesli na USB kľúčoch svoje projekty vo Fusion360,  a odniesli vytlačené súčiastky. Pokročilí v jazyku C si priniesli svoje notebooky a vytvárali Arduino projekty.

Workshop

Workshop

Workshop

Workshop

Workshop


09.01.2018

Adlerka žije športom

Mesiac december bol bohatý na športové akcie, do ktorých sa tak ako každý rok zapojila aj naša škola. Výber žiakov sa zúčastnil obvodných kôl v stolnom tenise a taktiež vo florbale. Našim žiakom sa lepšie darilo vo florbale, kde sme obsadili pekné druhé miesto a postup do krajského kola nám tým pádom ušiel o vlások. Menej šťastia sme mali v stolnom tenise, kde sme narazili na výbornú skupinu a našim hráčom nestačili sily na výbery iných škol. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, a želáme veľa chuti k ďalším úspechom.

Adlerka sa nezúčastňuje len medziškolských súťaží, ale organizuje aj svoje vlastné. Pred prázdninami sa dohrávalo finále 14. teho ročníka Adleráckej florbalovej ligy. Na prvom mieste sa umiestnila trieda 2.A, druhá skončila 3.B, a tretie miesto obsadila 2.B. Perličkou na záver kalendárneho roka bol tretí ročník Vianočného volejbalového turnaja. Po vyrovnaných zápasoch vzišiel víťaz, a to žiaci 2.A triedy. Na druhom mieste sa umiestnila trieda 3.C, a na treťom mieste skončili žiaci 2.B triedy. Víťazom srdečne blahoželáme k získaným bodom, ktoré si pripísali do celkového hodnotenia celoškolskej súťaže KAPACITOR. 

Adlerka

Adlerka

Adlerka


21.12.2017

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 5.12.2017 sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Tešíme sa z veľkého záujmu študentov, ktorí sa zúčastnili náročnej písomnej časti. Tá preverila ich vedomosti z jazyka, ako aj schopnosti rozumieť hovorenému slovu. Následne sa šiesti najlepší súťažiaci zúčastnili ústnej časti, v ktorej sa ukázalo, ako dokážu plynulo a pohotovo komunikovať a vytvoriť príbeh. Víťazom školského kola sa stal Peter Masaryk z 2.D a v kategórii anglofónnych študentov bol najlepší Tomáš Fister zo 4.E. Víťazom srdečne gratulujeme a želáme veľa šťastia v ďalších kolách súťaže, kde budú reprezentovať Adlerku.


20.12.2017

Odborná exkurzia do technického múzea vo Viedni

Dňa 12. decembra 2017 sa žiaci 3B a 3C zúčastnili odbornej exkurzie do technického múzea vo Viedni.

V technickom múzeu si žiaci mali možnosť prezrieť si interaktívne prístroje na prezentáciu fyzikálnych javov, technický vývoj jednotlivých odborov: ťažký priemysel, médiá, zdravotné prístroje, bytová výstavba, automobily, hudobné nástroje a ďalšie. Návšteva Wagenburgu v Schoenbrunne si žiaci pozreli prehliadku kočov a vozov cisárskej rodiny, ich jazdecké odevy, livreje, konské postroje - k 300. ročnému jubileu narodenia cisárovnej Márie Terézie.

Vieden

Vieden

Vieden


18.12.2017

Slávnostné odovzdávanie Medzinárodných cien vojvodu z Edinburghu

Naši študenti sa 12. 12. 2017 stali súčasťou  skupiny výnimočných mladých ľudí, ktorí si po úspešnom zvládnutí jednej z úrovní programu The Duke of Edinburgh’s International Award  prevzali na slávnostnej ceremónii v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave bronzové medaily  a certifikáty.  Študenti Alžbeta Suranovská, Marek Ištok, Tomáš Oross a Denis Lamačka si stanovili ciele, na dosiahnutí ktorých systematicky niekoľko mesiacov pracovali, absolvovali dobrodružnú expedíciu a dokázali tým aj samým sebe, že pracovať na sebe má zmysel. Slávnostnú atmosféru umocnila aj prítomnosť  veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.

DofE

DofE

DofE

DofE


26.11.2017

ADLERKA DAY 2017

Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu a zároveň Medzinárodného dňa študentstva sa vo štvrtok 16. novembra 2017 uskutočnil tzv. Adlerka Day – deň súťaží, hier, stretnutí a rozhovorov.

Aktivity boli pripravené učiteľmi, ale mnohé si zorganizovali žiaci sami. A v tento deň žila celá škola:

  • v multimediálnej učebni A107 bola prednáška o prvej slovenskej družici skCUBE, ktorá je od 23. júna 2017 na obežnej dráhe,
  • v učebni B108 bol turnaj v hraní počítačových hier,
  • v učebni B206 sa konal programovací workshop,
  • v učebni C003 sa uskutočnil šachový turnaj,
  • v učebni matematiky C010 sa súťažilo v riešení SUDOKU,
  • v telocvičniach sa uskutočnili majstrovstvá školy v stolnom tenise a odohralo sa niekoľko zápasov Florbalovej ligy,
  • v učebni B110 bol prezentačný maratón,
  • v učebni C103 sa uskutočnil Knowledge Quiz, 
  • v učebni C114 sa premietali filmy,
  • v jedálni školy bol predstavený novovznikajúci školský časopis a uskutočnilo sa stretnutie s našimi bývalými študentmi, ktorí sa uplatnili v rôznych oblastiach života – zúčastnení žiaci sa dozvedeli niečo o tom aká bola Adlerka kedysi, ako pripravila našich absolventov na vysokú školu a čo z vedomostí uplatňujú vo svojom profesionálnom živote.

Táto akcia sa koná tradične už niekoľko rokov a je medzi žiakmi veľmi obľúbená. Majú možnosť zmerať si sily v rôznych súťažiach, zúčastniť sa prednášok a rozhovorov a aj sa zabaviť.

AD


24.11.2017

Exkurzia v Elektrotechnickom ústave SAV

7.11. 2017 sa študenti 2.D a 2.E pod vedením svojich triednych učiteliek zúčastnili Dňa otvorených dverí na Elektrotechnickom ústave SAV Bratislava.

Na úvod exkurzie bola prednáška o polovodičových súčiastkách a materiáloch, ich štruktúre, využití a výrobe. Potom sa žiaci rozdelili na skupiny a pod vedením odborných pracovníkov SAV absolvovali prehliadku pracovísk – merania, atómového rastu materiálov, výroby polovodičových súčiastok pre čidlá litografickou metódou a iné. Študenti si mohli sami vyskúšať niektoré pokusy , pracovníci SAV im  ochotne odpovedali na ich zvedavé otázky a ukázali aké je dôležité prepojenie teórie s praxou.

ELE1 ELE2

ELE3


31.10.2017

Beseda so spisovateľkou

Dňa 25.10.2017 sa žiaci 3.A a 3.D spolu s vyučujúcimi SJL Danielovou a Szvitekovou zúčastnili besedy so spoluautorkou knihy Mengeleho dievča pani Veronikou Tóthovou. Kniha je skutočným príbehom Slovenky Violy Stern Fischerovej, ktorá prežila štyri koncentračné tábory i kruté Mengeleho pokusy a nakoniec nacistom utiekla. Po rokoch zverila svoje spomienky reportérke Veronike Tóthovej. Táto kniha zaznamenáva jej osud i osudy iných ľudí, ktoré by nemali upadnúť do zabudnutia. Beseda bola veľmi zaujímavá a poučná, žiaci sa dozvedeli nielen o samotnom príbehu pani Violy, ale aj o skutočných, krutých a šokujúcich reáliách z obdobia 2. svetovej vojny a  prvého Slovenského štátu.

 

Beseda Beseda


30.10.2017

Adlerácka kvapka krvi

Dňa 16.10.2017 sa študenti SPŠE zapojili do darovania krvi pod názvom Adlerácka kvapka krvi.

Kvapka krvi Kvapka krvi


10.10.2017

Kurz ochrany života a zdravia 2017 pre 2. a 3. ročník sme prežili takto:

1. deň - 2. ročník : prechod cez chránenú krajinnú oblasť Devínska Kobyla

2. deň - 3. ročník : strelnica - Športovo strelecký klub SAV

3. deň - 3. ročník : Hasičský a záchranný útvar Dúbravka

Foto 1 Foto 2


08.10.2017

Druháci na prednáške „Škodia nám mobilné telefóny?“

Začiatkom septembra sme sa s našimi študentmi tried druhého ročníka zúčastnili na pôde  Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského prednášky doc. Františka Kundracika na tému „Škodia nám mobilné telefóny?“. V prednáške sme sa dozvedeli, aké sú hlavné účinky mikrovlnového žiarenia, či si pri telefonovaní prehrievame lokálne mozog, či je možné uvariť mobilom vajíčko, prípadne pukance, a prečo sa v novinách objavujú pravidelne rozporuplné informácie o škodlivosti/neškodnosti mobilných telefónov. a tiež prečo nám na to vedci nedali zatiaľ jednoznačnú odpoveď. 

Prednáška


06.10.2017

Vedecká konferencia - História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku

V dňoch 27. – 28. septembra 2017 sa v Banskej Štiavnici uskutočnila vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku. Organizátormi podujatia boli Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita vo Zvolene a Slovenský výbor Svetovej energetickej rady.

Záštitu nad vedeckou konferenciou prevzali prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pán Miloš Oravec a primátorka mesta Banská Štiavnica pani Nadežda Babiaková.

Poslaním vedeckej konferencie História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku bolo ukázať verejnosti a mladým ľuďom reálne a významné postavenie elektrotechniky vo výrobnej a konštruktérskej praxi a v spotrebnej sfére v nadväznosti na bohatú minulosť elektrotechniky na Slovensku, poukázať na perspektívu pôsobenia v tejto oblasti. Cieľom konferencie bola aj propagácia elektrotechniky a posilnenie záujmu mladej generácie o štúdium elektrotechniky na stredných odborných a vysokých školách.

Študenti stredných priemyselných škôl a stredných odborných škôl elektrotechnických v rámci vlastnej sekcie predstavili výsledky svojej tvorivej činnosti a projekty, medzi ktoré patrili NAO robot, Laminárna fontána, Cezbariérová detekcia pohybu, Záchranné vozidlo, Solárny dom bez elektrickej prípojky, Kamerový stabilizátor, Inteligentná inštalácia s PLC, Informačný mobiliár, Fúzny reaktor, Meranie na zdroji napätia, EGGBOT – vajíčko maľovač, Automatizovaný e-shop, Kompenzátor účinníka a ďalšie projekty, ktoré vyvinuli a zostrojili študenti pod vedením svojich učiteľov a majstrov odborného výcviku.

Robot

Foto


05.10.2017

Vedecký veľtrh 2017

Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do druhého ročníka Vedeckého veľtrhu na námestí NC Eurovea v Bratislave, ktorý sa konal 14.9.2017 pod záštitou Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Organizátori veľtrhu si stanovili za cieľ hravou formou priblížiť vedu hlavne žiakom základných a stredných škôl, ale i zvedavým dospelým. Vysoké a stredné odborné školy, priemyselné školy, vedecké ústavy, záujmové organizácie a subjekty komerčnej sféry, ktoré sa veľtrhu zúčastnia, vám vo svojich stánkoch dokážu, že veda je všade okolo nás v každodennom živote. Prezentáciu školy nájdete vo fotoalbume.

 

Vedecký veľtrh

Baner


14.09.2017

Združenie Adlerka

Vážení rodičia, ďakujeme Vám za všetky doteraz poskytnuté dary pre našu školu. Takisto ďakujeme aj všetkým sponzorom a nadšencom SPŠE na ul. K. Adlera, ktorí prispeli do Združenia ADLERKA.

Vaše príspevky a dary môžete posielať na  č.ú.: 159235012/0200, IBAN: SK5602000000000159235012.

Variabilný symbol:

91RočníkTriedaTyp

Ročník: 1 - 1.ročník; 2 - 2.ročník; 3 - 3.ročník; 4 - 4.ročník

Trieda: 1 - A; 2 - B; 3 - C; 4 - D; 5 - E

Typ: 1 - Rodičovský príspevok; 2 - CISCO; 3 - OBZ; 4 - Diaľkové pomaturitné štúdium

Bližšie informácie ohľadom čerpania príspevku v školskom roku 2016/2017 a návrh rozpočtu pre školský rok 2017/2018 si môžete pozrieť tu.


19.04.2017

Vážení študenti,

IES certifikuje vzdelávacie inštitúcie a ich vzdelávacie programy. Výsledkom certifikácie je stanovenie ratingu, ktorý zreteľne deklaruje kvalitatívnu úroveň inštitúcie. Hodnota ratingu je overovaná v pravidelnom intervale. Jedinečným výstupom certifikácie inštitúcie je medzinárodný certifikát pre absolventov. Tento certifikát môže získať každý absolvent, ktorý úspešne ukončil certifikovaný vzdelávací program.

Stredná priemyselná škole elektrotechnická získala 13.03.2017 certifikát, ktorým sa zaradila medzi európske certifikované inštitúcie, čím si zvýšila svoj kredit v medzinárodnom meradle, získala konkurenčnú výhodu a verejnosť upozornila na prednosti svojej školy.

IES


01.03.2017

Prinášame Vám propagačné video školy SPŠE K. Adlera 5.

 


01.04.2016

Prinášame Vám reportáž zo Župného štvrtka - 31.3.2016 na SPŠE K. Adlera 5.

 


01.11.2014

Prezentáciu Adlerky si môžete pozrieť na videu.