svk eng

Aktuality   

20.02.2017

Podporte aktivity na našej škole - darujte 2% z Vašich daní pre našich žiakov!


Stiahnuť predvyplnené tlačivo

Potvrdenie o zaplatení dane

 

Vyplnené tlačivo odnesieme na príslušný úrad za Vás.

Za všetky príspevky ďakujeme.


16.01.2017

ŠTVORLÍSTOK    

Rozvrh stretnutí – 2. časť (matematika, slovenský jazyk a literatúra)

Utorok

07.02.2017

14.02.2017

28.02.2017

07.03.2017

21.03.2017

Streda

08.02.2017

15.02.2017

01.03.2017

08.03.2017

22.03.2017

Štvrtok

09.02.2017

16.02.2017

02.03.2017

09.03.2017

23.03.2017

 Každé stretnutie má rozsah 4 vyučovacích hodín (15:20 - 18:35 hod).

Bližšie informácie


19.09.2016

Združenie Adlerka

Vážení rodičia, ďakujeme Vám za všetky doteraz poskytnuté dary pre našu školu. Takisto ďakujeme aj všetkým sponzorom a nadšencom SPŠE na ul. K. Adlera, ktorí prispeli do Združenia ADLERKA.

Vaše príspevky a dary môžete posielať na  č.ú.: 159235012/0200, IBAN: SK5602000000000159235012.

Variabilný symbol:

91RočníkTriedaTyp

Ročník: 1 - 1.ročník; 2 - 2.ročník; 3 - 3.ročník; 4 - 4.ročník

Trieda: 1 - A; 2 - B; 3 - C; 4 - D; 5 - E

Typ: 1 - Rodičovský príspevok; 2 - CISCO; 3 - OBZ; 4 - Diaľkové pomaturitné štúdium

Bližšie informácie ohľadom čerpania príspevku v školskom roku 2015/2016 a návrh rozpočtu pre školský rok 2016/2017 si môžete pozrieť tu.


20.06.2016

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomáha im uspieť v živote. 

Naša škola sa zapojila do programu 02.06.2016. Bližšie informácie o Medzinárodnej cene vojvodu z Edinburghu nájdete v časti Projekty.

 

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu


01.04.2016

Prinášame Vám reportáž zo Župného štvrtka - 31.3.2016 na SPŠE K. Adlera 5.

 


01.11.2014

Prezentáciu Adlerky si môžete pozrieť na videu.


29.10.2014

Virtuálnu prehliadku školy, vytvorenú v rámci projektu   si môžete pozrieť tu.


Najdôležitejšie

19.09.2016
Združenie Adlerka viac...

05.10.2015
Podporné programy viac...

01.09.2015
Stránkové hodiny viac...

01.07.2010
Certifikát odbornej spôsobilosti §21, §22, §23 vyhlášky 508/2009 viac...


Rýchla navigácia


Sponzori


Nadácia Volkswagen Slovakia