Elektrotechnika

Študijný odbor 2675 M, N elektrotechnika
Oblasti prípravy (odborné zamerania):

  • počítačové systémy
  • priemyselná informatika
  • obrazová a zvuková technika