svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Uchádzači Vzdelávacie programy Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program

V školskom roku 2016/2017 bol schvalený pedagogickou radou a radou školy nový školský vzdelávací program platný od 01.09.2017. Celé znenie školského programu je k nahliadnutiu u riaditeľa školy.

Školský vzdelávací program