Vzdelávacie programy


V školskom roku 2018/2019 bol schvalený pedagogickou radou a radou školy nový školský vzdelávací program platný od 01.09.2019. Celé znenie školského programu je k nahliadnutiu u riaditeľa školy.


Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk