svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Aktuality

05.10.2015

Vážení rodičia, milí žiaci !

Naša škola pripravila pre žiakov dva študijné programy, s ktorými vás chceme oboznámiť. Programy dávajú príležitosť ako nadaným žiakom, tak  i žiakom s ťažkosťami v učení, ktorým chce škola venovať zvýšenú pozornosť a starostlivosť.

Program pre nadaných žiakov

 

Konzultačné hodiny vyučujúcich