svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Aktuality

30.08.2018

Otvorenie školského roka 2018/2019

Milí naši študenti,

už v pondelok, 3. septembra 2018, o 8:00 hod. otvoríme pre vás brány našej vynovenej školy. 

Po príchode do školy vás na vrátnici privíta pani vrátnička Majka, ktorá vás ochotne nasmeruje do vašich kmeňových učební. V tomto školskom roku otvárame 3 triedy prvého ročníka. Rozpis rozdelenia do tried bude prístupný na stránke školy. Po úvodnom slove pána riaditeľa bude nasledovať triednická hodina, kde sa zoznámite so svojimi spolužiakmi i s pani prof.triednou. 

V utorok, 4. septembra 2018, absolvujete 5 triednických hodín. V stredu, 5.septembra 2018, začína vyučovanie podľa rozvrhu. Všetky informácie o pomôckach potrebných pre vaše štúdium získate od vyučujúcich jednotlivých predmetov.

Na čo sa môžete tešiť? Na zmodernizované učebne odborných i všeobecnovzdelávacích predmetov, priaznivci športu určite ocenia nové telocvične i posilňovňu, prestávky môžete tráviť vo vynovenej študovni a po vyučovaní sa na vás budú tešiť pani kuchárky v našej vynovenej školskej jedálni.

Prajeme vám veľa úspechov v novom školskom roku a tešíme sa na vás!

 

Kmeňové učebne

Rozdelenie prvákov do tried