svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Aktuality

12.04.2019

UČME SA NAVZÁJOM - rovesnícke vyučovanie 2019

V týždni od 1. 4. do 5. 4. 2019 sa na našej škole uskutočnilo rovesnícke vyučovanie. Každá trieda si vybrala predmet, ktorý potom vyučovala v inej triede spravidla nižšieho ročníka. Žiaci si  v spolupráci s vyučujúcimi premysleli tému vyučovacej hodiny a zvolili metódy vyučovania tak, aby boli zaujímavé.