svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Aktuality

19.04.2019

Deň osobností 2019

V stredu 17. apríla sa uskutočnil Deň osobností – medzitriedna súťaž vo voľnej tvorbe o živote a diele významných osobností z oblasti vedy a techniky.

Každá trieda si rukami svojich zástupcov vylosovala jedného pána, ktorého život a prínos pre ľudstvo mala spracovať.

Žiaci predviedli svoje schopnosti vo vystupovaní pred publikom, predviedli experiment a vysvetľovali fyzikálne javy. Našli sa aj takí, ktorí vložili do programu aj kúsok svojho umeleckého majstrovstva – nacvičili scénku, vytvorili príbeh.