svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Aktuality

29.04.2019

  Výsledky CP SOČ v Košiciach

V dňoch 24.– 26.4.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili Celoštátnej prehliadky stredoškolskej odbornej činnosti v Košiciach. 

Svoje projekty prezentovali Michal Bielik (2.A), Daniel Čulák (4.D), Patrik Ježek (3.C), Alex Rastislav Okrucký (3.C), Martin Kňažovič (3.C), Šimon Slamka (2.C), Michal Melich (4.A), Filip Kollár (3.A), Ondrej Bognár (4.D). Súťažili v odboroch strojárstvo, stavebníctvo, informatika, elektrotechnika a tvorba učebných pomôcok.

Michal Melich sa umiestnil na 2. mieste v odbore ELEKTROTECHNIKA s prácou Robotické rameno.

Patrik Ježek, Alex Rastislav Okrucký a Martin Kňažovič spolupracovali na jednom projekte s názvom Smart home riešenie. Tejto skupine sa podarilo dosiahnuť 2. miesto v odbore INFORMATIKA. 

Ondrej Bognár sa so svojou prácou Interaktívny model jadrovej elektrárne umiestnil na 4. mieste v odbore TVORBA UČEBNÝCH POMÔCOK. 

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme.