svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Aktuality

16.05.2019

Výsledky prijímacích skúšok na školský rok 2019/2020 si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Písomné rozhodnutia riaditeľa školy o prijatí alebo neprijatí na štúdium odosielame všetkým uchádzačom dňa 17.05.2019. Telefonické informácie o výsledkoch prijímacieho konania škola neposkytuje.

Zápis do prvého ročníka denného štúdia sa koná dňa 23.05.2019 v čase 9:00-16:00 h. Podrobnosti o zápise budú doručené prijatým uchádzačom spolu s rozhodnutím o prjiatí. 

Odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium môže zákonný zástupca uchádzača podať aj osobne, a to dňa 23.05.2019 v čase 16:00-16:30 h.