svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Aktuality

03.06.2019

2. kolo prijímacích skúšok do prvého ročníka denného štúdia pre školský rok 2019/2020 sa bude konať dňa 18.06.2019 o 8:00 h.

Prihlášky je potrebné doručiť najneskôr do 14.06.2019 do 12:00 h.