svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Aktuality

25.06.2019

Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky - VÝMENA PVC V PRIESTOROCH SPŠE K. ADLERA 5 s predpokladanou hodnotou zákazky do 8333,33 EUR bez DPH.

Príslušné dokumenty: Stiahnuť