svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Aktuality

09.07.2019

Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky - REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE – SOCIÁLNE ZARIADENIA VRÁTANE ZDRAVOTECHNIKY A INŽINIERSKYCH SIETÍ, AKO AJ ÚSTREDNÉHO KÚRENIA A VYKUROVACÍCH TELIES V PRIESTOROCH TELOCVIČNE s predpokladanou hodnotou zákazky do 83 250 EUR bez DPH.

Príslušné dokumenty: Stiahnuť