svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Aktuality

20.08.2019

Milí žiaci,

blíži sa začiatok nového školského roka 2019/20. Očakávame Vás všetkých dňa 2.septembra o 8.00hod v kmeňových učebniach.

Na úvodnej triednickej hodine Vás Vaši triedni učitelia oboznámia s programom na celý týždeň, prváci dostanú všetky dôležité informácie o chode školy.

Užite si zvyšok prázdnin, tešíme sa na Vás 

Rozdelenie prvákov do tried

Zoznam triednych učiteľov a kmeňových učební