svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava