svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Aktuality

23.08.2019

Mimoriadny termín ústnej časti maturitnej skúšky sa bude konať v dňoch 09. - 10. septembra 2019.

Harmonogram