svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Aktuality

11.09.2019

Pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať v pondelok 16. septembra 201916:30 h v kmeňových učebniach jednotlivých tried.

Zároveň oznamujeme, že stretnutie Rady rodičov (pre 2. - 4. ročník) sa uskutoční o 16:15 h v učebni B-113.