Aktuality


Návšteva na FEI

V pondelok 9. septembra 2019 sa študenti tried štvrtého ročníka zúčastnili na exkurzii na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (FEI STU), kde sa im venovali pracovníci Ústavu elektroniky a fotoniky. Študentom boli predstavené možnosti štúdia v jednotlivých odboroch a tiež mali možnosť navštíviť niektoré laboratória.


Zaujímavú exkurziu na FEI STU absolvovali aj naši tretiaci. 

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk