Aktuality


Krajské kolo Zenitu

Dňa 28.11.2019 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže Zenit v elektronike. Z našej školy sa súťaže zúčastnili 4 žiaci, pričom pozostávala z dvoch častí. V prvej časti mali žiaci ukázať svoje teoretické vedomosti z elektroniky. Druhá časť už bola praktická a súťažiaci mali navrhnúť plošný spoj podľa zadanej schémy elektronického obvodu. Súťažiaci z našej školy sa nenechali zahanbiť a obsadili prvé a druhé miesto. Na prvom mieste v kat.A sa umiestnil Kožuch, druhé miesto získal Tichý. V kat.B sa na prvom mieste umiestnil Koprna. Všetkým výhercom gratulujeme a veríme, že nás budú úspešne reprezentovať na celoslovenskom kole.

Výsledková listina

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk