Aktuality


 

V pondelok, 13teho januára, sa začína posledný, piaty ročník súťaže o ihrisko ŽIHADIELKO. Radi by sme pomohli mestskej časti, v ktorej sídli naša škola a preto o vás prosíme o pomoc pri hlasovaní.

Denne môže každý z nás získať 2 hlasy, jeden hlasovaním a druhý po odohraní zábavnej hry.

Hlasujte tu

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk