Informačný leták s prehľadom študijných odborov a zameraní vrátane bilingválneho štúdia


Aktuality


Milí študenti,

určite ste zaregistrovali, že naša škola sa tento šk.rok zapojila do programu Erasmus+, vďaka ktorému mali vybraní žiaci možnosť absolvovať štúdium vo svojom odbore na strednej škole v Prahe alebo v Poľsku v meste Turek. Výstupom z Erasmu bolo pre nich vytvorenie kroniky stáže, v ktorej pekným spôsobom zhrnuli svoje zážitky a dojmy. Tu sú výsledky ich práce.

S potešením Vám oznamujeme, že Váš súťažný príspevok s názvom  „Adlerka si rozširuje obzory“ sa umiestnil na 1. mieste

Kronika z Prahy

Kronika z Tureka

Kronika z Ivrey


Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk