Aktuality


Dňa 13.2.2020 sa na pôde Strojníckej fakulty STU uskutočnilo finále Strojníckej olympiády. A keďže sa naši žiaci zaujímajú o programovanie, modelovanie v grafických programoch, elektrotechnické meranie, robotiku, automatizáciu a realizujú si rôzne funkčné projekty, tak sme sa opäť do tejto olympiády zapojili.Súťažné práce boli zaradené do niektorej  zo  siedmych kategórií ako napr. automatizácia, mechatronika, automobily, stroje a zariadenia atď.

Naši žiaci boli mmoriadne úspešní.

1.miesto: Filip Kollár

2.miesto: Ján Polák

3.miesto: Martin Sukdolák a Matúš Kožuch

V súťaži Grand prix sa na prvom mieste umiestnil tím: Jakub Dobrovodský, Lukáš Katona, Bianka Nochtová, Martin Halák a Patrik Vavruš.

Gratulujeme!

 

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk