Organizácia šk. roka


Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné

27. október 2021 (streda)

28. október 2021 
29. október 2021

2. november 2021
(utorok)
vianočné 22. december 2021 (streda) 23. december 2022 –
7. január 2022
10. január 2022 (pondelok)
polročné 3. február 2022 (štvrtok) 4. február 2022 (piatok)

7. február 2022 (pondelok)

jarné 25. február 2022 (piatok) 28. február 2022  –
4. marec 2022
7. marec 2022 (pondelok)
veľkonočné 13. apríl 2022 (streda) 14. apríl 2022 –
19. apríl 2022

20. apríl 2022 (streda)

letné 30. jún 2022 (štvrtok) 1. júl 2022 – 2. september 2022 4. september 2022 (štvrtok)

 


Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk