SOČ

 
45. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti
Informácie

Informácie

Prosím Vás, aby ste si prezentáciu svojej práce priniesli na USB kľúči.

Stravovanie študentov
Občerstvenie je zabezpečené priamo v škole v školskej jedálni na prízemí, kde na základe lístka, ktorý dostanú účastníci pri prezentácii, im bude vydaná desiata. Lístky na obed si môžu zakúpiť ráno do 8.00 hod v školskom bufete na prízemí.

Postup na celoštátnu prehliadku
Z každého odboru postupujú na CP SOČ 2 práce.

Organizačný výbor a predsedníčka KP SOČ prajú všetkým účastníkom veľa úspechov pri prezentácii svojich prác.

Program

29. marec 2023 – SPŠE, Ul. K. Adlera 5

7.45–8.30 prezencia súťažiacich v miestnosti Vášho odboru
8.00 úvodná porada členov OHK v jedálni
8.30–14.00 otvorenie a obhajoba prác podľa odborov

30. marec 2023 – SPŠE, Ul. K. Adlera 5 (jedáleň)

10.00 slávnostné vyhodnotenie Krajskej prehliadky, vyhlásenie výsledkov, odovzdávanie cien, zverejnenie študentov postupujúcich na Celoštátnu prehliadku SOČ
11.00 pokyny pre študentov postupujúcich na Celoštátnu prehliadku SOČ

 

Termíny prehliadok SOČ

45. ročník

Školské prehliadky je potrebné ukončiť do 3. marca 2023.

Práce, postupujúce zo školskej do krajskej prehliadky, je nutné nahrať do elektronického systému najneskôr 6. marca 2023.

Odovzdávanie prác do krajskej prehliadky SOČ sa uskutoční 7. marca 2023 v čase 14:00 – 15:30 h

na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej

Ul. Karola Adlera 5, Bratislava

Je potrebné priniesť:

1x vytlačenú a zviazanú prácu

1x vytlačenú prihlášku (z elektronického systému)

 

Všetky dôležité informácie ohľadom krajskej prehliadky SOČ sa dozviete pri odovzdávaní dokumentácie.

 

Krajská prehliadka SOČ sa uskutoční 29. marca 2023

na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej

Ul. Karola Adlera 5, Bratislava

 

Celoštátna prehliadka SOČ sa uskutoční 25. – 28. apríla 2023

na Strednej odbornej škole vinársko-ovocinárskej

Kostolná 3, Modra

 

Upozornenie

Na súťaž SOČ sa žiak prihlasuje len elektronickou prihláškou, ku ktorej má prístup cez stránku https://siov.sk/sutaze/stredoskolska-odborna-cinnost/ → Elektronické prihlásenie do súťaže SOČ.

Do elektronickej prihlášky sa vkladá aj samotná práca, do ktorej sa po odoslaní už nedá zasahovať.

Je nutné, aby ste ako metodici všetky elektronické prihlášky prác, ktoré postúpili z Vašej školy do krajskej prehliadky, následne potvrdili. Urobíte to tak, že  každú prihlášku otvoríte a potvrdíte jej postup do krajskej prehliadky. Tento krok je veľmi dôležitý, pretože až vtedy sa elektronická prihláška s prácou dostane k nám do databázy krajskej prehliadky SOČ. V prípade, že ako metodik SOČ ešte nemáte prihlasovacie údaje, kontaktujte ma.

Odborná komisia bude mať prístup k prácam on-line, preto 7. marca 2023 stačí priniesť len jednu prácu spolu s vytlačenou prihláškou. Vytlačená práca bude komisii k dispozícii počas obhajoby.

 

Krajská koordinátorka pre Bratislavský kraj: 

Ing. Katarína Sekáčová
SPŠ elektrotechnická, Ul. K. Adlera 5, 841 02 Bratislava
e-mail: katarina.sekacova@adlerka.sk
tel. č.: 0903 722 117