SOČ

 
46. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti
Nový systém elektronického prihlasovania prác

 

Postup:

1.) Garant vytvorí školské kolo SOČ:

https://siov.sk/sutaze/stredoskolska-odborna-cinnost/

Ak nie ste ešte zaregistrovaný ako garant školského kola, tak na adresu katarina.sekacova@adlerka.sk pošlite nasledovné údaje garanta: meno, priezvisko. mailovú adresu a názov a adresu školy.

 

2.) Následne sa študent môže zaregistrovať cez tlačidlo „Vytvoriť nový účet“:

https://soc.siov.sk/login

Z ponuky vyberie svoju školu a odošle do školského kola svoju prihlášku. Kým nie je vytvorené školské kolo SOČ, tak svoju školu v ponuke nenájde.

Do elektronickej prihlášky sa vkladá aj samotná práca, do ktorej sa po odoslaní už nedá zasahovať.

 

2.) Po vyhodnotení školského kola posunie garant vybrané prihlášky do krajského kola.

Prihlášku otvorí a potvrdí jej postup do krajského kola. Až vtedy sa elektronická prihláška s prácou dostane do databázy krajskej prehliadky SOČ. Odborná komisia bude mať prístup k prácam on-line, preto osobne stačí priniesť len jednu prácu. Vytlačená práca bude komisii k dispozícii počas obhajoby.

 

Termíny prehliadok

Školské prehliadky je potrebné uskutočniť do 26. februára 2024.

Práce, postupujúce zo školskej do krajskej prehliadky, je nutné nahrať do elektronického systému najneskôr 26. februára 2024.

 

Odovzdávanie prác do krajskej prehliadky SOČ sa uskutoční 28. februára 2024 v čase 13:00-14:00 h

na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej

Ul. Karola Adlera 5, Bratislava

Je potrebné priniesť 1x vytlačenú a zviazanú prácu.

Všetky dôležité informácie ohľadom krajskej prehliadky SOČ sa dozviete pri odovzdávaní dokumentácie.

 

Krajská prehliadka SOČ sa uskutoční 26. marca 2024

na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej

Ul. Karola Adlera 5, Bratislava

 

Celoštátna prehliadka SOČ sa uskutoční 24. – 26. apríla 2024

na Strednej odbornej škole veterinárnej

Drážovská 14, Nitra

 

 

Vybavuje:

Ing. Katarína Sekáčová
predsedníčka krajskej komisie SOČ

SPŠ elektrotechnická, Ul. K. Adlera 5, 841 02 Bratislava
e-mail: katarina.sekacova@adlerka.sk
tel. č.: 0903 722 117