Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4M2

Školský rok: 1975/76

Triedny profesor: RNDr. Mária Pavleová

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Emília Bartošová
2. Jana Bukováczová
3. Valéria Cziffcrzová
4. Ľubica Čičmancová
5. Alena Fedáková
6. Marta Fieberová
7. Viera Gáliková
8. Marta Gažová
9. Ľudmila Havlíková
10. Terézia Horniaková
11. Oľga Hriebanová
12. Helena Hroziaková
13. Dáša Klementisová
14. Helena Kollárová
15. Eva Krajčírovičová
16. Danica Kucharičová
17. Soňa Lejalleová
18. Marta Malovcová
19. Magdaléna Mazuchová
20. Valéria Michuyová
21. Margita Nagyová
22. Viera Pirkovská
23. Vlasta Pokorná
24. Eva Pokorná
25. Elena Pomšahárová
26. Ľudmila Popovičová
27. Ľubica Rajnohová
28. Jolana Seifertová
29. Lýdia Záhradníková

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk