Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4O

Školský rok: 1975/76

Triedny profesor: Ing. Viera Fridrichová

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Marián Abelovský
2. Jozef Asztaloš
3. Miroslav Bak
4. Jozef Bednár
5. Atila Bernáth
6. Rudolf Blahut
7. Stanislav Blanárik
8. Margita Búciová
9. Ján Búran
10. Ondrej Garaj
11. Marián Holbay
12. František Hranai
13. Jozef Janega
14. Elena Kabátová
15. Jarmila Káčerová
16. Milan Košík
17. Juraj Kukučka
18. Anna Langová
19. Vladimír Martinák
20. Libuša Miková
21. Ľudovít Novota
22. Pavol Ondruš
23. Mária Pauchlyová
24. Dušan Pilek
25. Zuzana Podobová
26. Peter Potúček
27. Jozef Práznovský
28. Michal Stránsky
29. Vladimír Šantavý
30. Ján Šebesta
31. Pavol Tesarovič
32. Ján Tichý
33. Robert Urban
34. Ján Valenta
35. Jozef Vavro
36. Jaroslav Virág

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk