Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4S1

Školský rok: 1975/76

Triedny profesor: Ing. Stanislav Daniš

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Jozef Baránek
2. Marián Bednár
3. Ján Bilka
4. Ján Brúder
5. Roman Drozda
6. Jozef Galbavý
7. Dušan Hacaj
8. Rudolf Halás
9. Oldřich Hanák
10. Stanislav Hlúch
11. Milan Hodál
12. Ján Hochman
13. Vladimír Horný
14. Miroslav Chovanec
15. Miroslav Janíček
16. Vladimír Jurkovič
17. Zoltán Kecskés
18. Michal Kimlik
19. Peter Kos
20. Miroslav Košdy
21. Miroslav Kováč
22. Miroslav Kratochvíl
23. Marián Kulifaj
24. Vladimír Pavlíček
25. František Semanický
26. Ján Skácel
27. Ján Škorvánek
28. Ján Škripek
29. Jaroslav Šulc
30. štefan Takács
31. Vladimír Trchala
32. Pavol Valko
33. Eduard Vašík
34. Anton Venhart
35. Vladimír Záhumenský

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk