Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 5dO

Školský rok: 1975/76

Triedny profesor: Ing. Zoltán Wolner

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Anton Adamec
2. Jozef Baráth
3. Miroslav Bohunický
4. Michal Čiba
5. Marián Doležal
6. Ivan Dvorský
7. Marta Hatalčíková
8. Jozef Horáčik
9. Rastislav Ilavský
10. Peter Jedinák
11. Wolfgang Karol Kardian
12. Viliam Kastler
13. Ambróz Klačan
14. Ivan Kosák
15. Dušan Manák
16. Eduard Metelka
17. Peter Mihál
18. Peter Novomeský
19. Jozef Pavlišin
20. Miroslav Pisárik
21. Mária Prebehajlová
22. Dušan Rajtík
23. Ján Rašman
24. Nataša Rašmanová
25. Slávko Sedlák
26. Vladimír Šmidt
27. Vieroslav Šmol
28. Karol Štefunko
29. Michal Urban
30. Július Uváček
31. Viera Valentová
32. Stanislav Vlasák

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk