Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 3AkdO

Školský rok: 1975/76

Triedny profesor: Ing. Milan Šujanský

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Pavol Bielek
2. Ladislav Csáno
3. Juraj Demko
4. Jozefa Dovčíková
5. Jozef Dumpr
6. Kornel Egynázi
7. Zoltán Füleky
8. Karol Hodosi
9. Martin Hriastély
10. Ladislav Chebeň
11. Dionýz Kövári
12. Jozef Kývala
13. Lila Lukáčová
14. Ivan Michalík
15. Jozef Morávek
16. Rastislav Nemec
17. Igor Páv
18. Tibor Pipiš
19. Dušan Polakovič
20. Gabriela Striežová
21. Vojtech Stríž
22. Miroslav Šrol
23. Viliam Zápražný
24. Anton Zima

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk