Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4. A

Školský rok: 1976/77

Triedny profesor: Ing. Vojtech Antošovský

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Vladimír Alena
2. Pavol Baričič
3. Dalibor Bartoš
4. Eva Bartošová
5. Vladimír Barus
6. Ivan Bocigál
7. Ivan Boďa
8. Ján Dobiš
9. Ľudmila Gálová
10. Oto Godány
11. Peter Hajdúch
12. Anton Hamran
13. Ľubomír Húska
14. Peter Jaura
15. Albert Kriek
16. Ján Kviečinský
17. Milan Lapčík
18. Ivan Masár
19. Ján Moravčík
20. Ladislav Mucska
21. Ivica Nováková
22. Anna Pavlovičová
23. Juraj Rohoška
24. Ján Salay
25. Ľubomír Sedilek
26. Stanislav Sofka
27. Ján Srnka
28. Marián Ščepko
29. Anton Šebík
30. Ján Štubňa
31. Vladimír Tomeš
32. Anna Vargová
33. Emília Vaselovská
34. Jana Zemanová

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk