Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4. C

Školský rok: 1976/77

Triedny profesor: Ing. Irma Uheríková

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Dušan Belko
2. Jaroslav Čulman
3. Ján Dékany
4. Mária Dobišová
5. Ján Dolák
6. Eva Dovalová
7. Mária Fleisckhackerov
8. Milan Gazárek
9. Dušan Hatala
10. Pavel Havrila
11. Miloš Hrabě
12. Juraj Kablovský
13. Miroslav Klimek
14. Franišek Krajčovič
15. Tibor Krožan
16. Štefan Kužma
17. Ivan Máčovský
18. František Micres
19. Ľudovít Mikula
20. Ondrej Mocko
21. Miroslav Nichta
22. Ján Novák
23. Milan Petráš
24. Ľubica Priehradná
25. Peter Príkopa
26. Juraj Sláva
27. Tatjana Sojková
28. Ľudovít Suchý
29. Ľubomír Súkenník
30. Ľubomír Sušila
31. Marián Turčan
32. Pavol Vítek
33. Lýdia Zemanová

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk