Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 5dO

Školský rok: 1976/77

Triedny profesor: Ing. Lubor Kianička

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Miroslav Bartoň
2. Ján Baumgartner
3. Marta Belešová
4. Helena Bukvayová
5. Jarmila Danišová
6. Ľuboš Dobšovič
7. František Filípek
8. Ladislav Filus
9. Tibor Györog
10. Marián Halás
11. František Havran
12. Ladislav Huber
13. Imrich Chvíľa
14. Mária Jamkovičová
15. Milan Klieštinec
16. Marián Kollár
17. Leonard Kováč
18. Daniel Novomeský
19. Vladimír Porkert
20. Dušan Račko
21. Peter Roller
22. Ladislav Schauer
23. Peter Skokan
24. Eugen Steiner
25. Helena Šalingová
26. Ján Urbanic
27. Jozef Vavrek
28. Ján Vrškový
29. Ľubomír Zajíček
30. Ján Žáček

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk