Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 5vO

Školský rok: 1976/77

Triedny profesor: Ing. Pavol Nemec

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Jozef Bagín
2. Jozef Balog
3. Karol Bartalský
4. Drahomír Bureš
5. Mikuláš Fekete
6. Martin Gajdoš
7. Emil Galgóci
8. Milan Gažík
9. Jozef Gergely
10. Jozef Hladký
11. Rastislav Hronský
12. Ivan Chobot
13. František Klíma
14. Ján Labo
15. Štefan Lašán
16. Jozef Makový
17. Milan Mesároš
18. Štefan Miklošovič
19. Vladimír Morávek
20. Milan Papšík
21. Juraj Paštinský
22. Ladislav Peter
23. Pavel Petró
24. Štefan Predajňa
25. Karol Sobolič
26. Matej Strýček
27. Pavol Šušoliak
28. Ladislav Varga
29. Karol Voltemar
30. Július Žitnák

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk