svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 3n

Školský rok: 1976/77

Triedny profesor: Ing. Zoltán Wolner

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Mária Achbergerová
2. Mária Bystrická
3. Fridrich Cahlík
4. Dušan Domin
5. Peter Drancsík
6. Eva Frešová
7. Anton Hurban
8. Katarína Illésová
9. Martin Ištok
10. Eva Kodajová
11. Vincent Mršťák
12. Štefan Ondruška
13. Peter Pullmann
14. Július Sebö
15. Ján Sollár
16. Ernest Strelecký
17. Ondrej Šťavina
18. Katarína Vargová