Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4. D

Školský rok: 1977/78

Triedny profesor: Ing. Peter Špaček

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Igor Babušek
2. Ján Baka
3. Ivan Baršovský
4. Tomáš Bielik
5. Ľubomír Bodiš
6. Ľubomír Bradavka
7. Milan Brisuda
8. Peter Broškovič
9. Dušan Buttko
10. Ladislav Čevora
11. Roman Dusík
12. Jozef Farkaš
13. Dušan Ferko
14. Peter Gašparovič
15. Igor Grusman
16. Ján Hamada
17. Anton Homola
18. Oliver Kadlubiak
19. Juraj Komžík
20. Igor Kubica
21. Jozef Kubo
22. Milan Legény
23. Pavol Lisý
24. Adrian Liška
25. Ján Nedorolík
26. Ján Nettich
27. Miroslav Pálka
28. Otakar Petruš
29. Miroslav Pilka
30. Marián Rusnák
31. Ján Slivarich
32. Marián Šebestián
33. Peter Ševec
34. Michal Štiglic
35. Karol Zahoran

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk