Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 5b

Školský rok: 1977/78

Triedny profesor: Jozef Ivanič

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Dominik Eördeögh
2. Miroslav Horváth
3. Ján Horváth
4. Miroslav Janč
5. Peter Jurášek
6. Peter Kolcún
7. Juraj Kostický
8. Ľubica Kubíčková
9. Ján Maceják
10. Dušan Marčik
11. Štefan Mizera
12. Vladimír Nevláčil
13. Marian Pelech
14. Juliana Rončová
15. Miroslav Šimko
16. Jana Tichá
17. Ladislav Trebichalský
18. Vladimír Valent
19. Robert Veninger
20. František Vinohradský
21. Mária Vlachovičová

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk