svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 5c

Školský rok: 1977/78

Triedny profesor: Ing. Ľubomír Vaško

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Pavol Amrich
2. Gabriel Bysrický
3. Stanislav Černý
4. Ľubomír Farenzena
5. Juraj Hrdý
6. Martin Jandačka
7. Vladimír Kománek
8. Peter Krivosudský
9. Jozef Kuchár
10. Michal Melichar
11. Rudolf Nagy
12. Anton Ondruška
13. Marian Slovinec
14. Miroslav Viglaský
15. Martin Vreštiak