Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 3n

Školský rok: 1977/78

Triedny profesor: Ing. Pavol Nemec

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Vladimír Adamec
2. Viliam Andreánsky
3. Ján Bojsza
4. Augustín Cuninka
5. Milan Dobiaš
6. Július Domonkoš
7. Rudolf Duray
8. Andrej Humeník
9. Jozef Karácsony
10. Ľudovít Mečiar
11. Marián Petráš
12. Alžbeta Šimkovičová

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk