svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 3n

Školský rok: 1977/78

Triedny profesor: Ing. Pavol Nemec

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Vladimír Adamec
2. Viliam Andreánsky
3. Ján Bojsza
4. Augustín Cuninka
5. Milan Dobiaš
6. Július Domonkoš
7. Rudolf Duray
8. Andrej Humeník
9. Jozef Karácsony
10. Ľudovít Mečiar
11. Marián Petráš
12. Alžbeta Šimkovičová