svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 5a

Školský rok: 1978/79

Triedny profesor: Ing. Ľubomír Vaško

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Zdeno Baleja
2. Ján Bublávek
3. Peter Čati
4. Stanislav Granec
5. Jozef Hajtmánek
6. Marta Iváková
7. Miroslav Krajčír
8. Ladislav Kubica
9. Peter Matúšek
10. Margita Ochatová
11. Štefan Omasta
12. Viliam Ruža
13. Ján Stacho
14. Rudolf Šturdík
15. Viliam Trlica
16. Ivan Valach
17. Ján Vašek
18. Kristína Vršanská