Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 5c

Školský rok: 1978/79

Triedny profesor: Ing. Pavol Nemec

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Alexander Čiško
2. Eduard Ebert
3. Vincent Kolek
4. Ľubor Krčmár
5. František Križan
6. Rozália Kubalová
7. Peter Moravčík
8. Štefan Olejník
9. Ľubomír Polonec
10. Igor Popovič
11. Július Richtárik
12. Peter Rusňák
13. Peter Sekér
14. Ladislav Schiffel
15. Rudolf Slotík
16. Ladislav Stranovský
17. Milan Sucháň
18. Vladimír Šibalík

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk