svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 3n

Školský rok: 1978/79

Triedny profesor: Ing. Zoltán Wolner

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Nina Greppelová
2. Eduard Halinkovič
3. Milan Homola
4. Rudolf Kellner
5. Ľuboš Kočiško
6. Štefan Kostra
7. Ľubomír Kulich
8. Karol Matus
9. Milan Mrlo
10. Jordan Netkov
11. Karol Paulík
12. Dušan Salay
13. Daniel Sevský
14. Peter Sodoma
15. Juraj Tomašovič
16. Koloman Tóth
17. Jozef Urban
18. Livin Vasilescu