Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 5a

Školský rok: 1979/80

Triedny profesor: Ing. Vojtech Antošovský

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Milan Báni
2. Stanislav Beňák
3. Juraj Borároš
4. Rudolf Hrnčír
5. Ladislav Chalupa
6. Jozef Jurčák
7. Ján Králik
8. Bohumil Kubanka
9. Jozef Mečír
10. Rudlf Mecháček
11. Drahomír Polný
12. Lýdia Radová
13. Marán Vajdík
14. František Žilka
15. Roland Živný

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk