svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 5b

Školský rok: 1979/80

Triedny profesor: PhDr. Alena Ondušová

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Milan Báchor
2. Ladislav Bugár
3. Štefan Burský
4. Silvester Hanulák
5. Roman Hierweg
6. Pavol Chudo
7. Jaroslav Karlovský
8. Vladimír Kartovič
9. Ružena Klimová
10. Dušan Križan
11. Peter Kúdela
12. Jozef Lukáč
13. Ľubomír Ruža
14. Dominik Straka
15. Milan Šimko
16. Miroslav Vomáčka