svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 5d

Školský rok: 1979/80

Triedny profesor: Ing. František Végh

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Alena Bajsová
2. Alexander Bodó
3. Kamil Grosser
4. Silvester Grosz
5. Pavol Hladík
6. Štefan Hradský
7. Milan Hrubý
8. Milan Kacor
9. Jindřich Karásek
10. Jozef Marczell
11. Ľuboš Orlický
12. Ján Porubský
13. Katarína Pótzyová
14. Peter Vašek
15. Anna Vrábelová
16. Ján Záhora