Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4. A

Školský rok: 1980/81

Triedny profesor: Ing. Vladimír Plateník

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Tibor Anda
2. Ivan Beňo
3. Roman Dobiaš
4. Dalibor Dudík
5. Anton Dvoran
6. Michal Furda
7. Alfonz Gašparových
8. Ján Graus
9. Daniel Hain
10. Peter Iszer
11. František Kadera
12. Anton Knotek
13. Miloš Kopec
14. Ľubomír Kosec
15. Miroslav Krajčovič
16. Július Litavský
17. Ivan Maxian
18. Stanislav Michalovič
19. Vladimír Obal
20. Martin Otepka
21. Peter Paulovič
22. Vladimír Petrula
23. Igor Polakovič
24. Miroslav Rajnoha
25. Marián Sádovský
26. Jaroslav Šmátrala
27. Imrich Viglaš
28. Peter Zukal

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk