Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 5a

Školský rok: 1980/81

Triedny profesor: Ing. Libuša Plevková

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Katarína Beringerová
2. Dana Červeňová
3. František Drančák
4. Jozef Furgalák
5. Dušan Gilláni
6. Tibor Kiss
7. Jarmila Kissová
8. Miroslav Klinko
9. Ľubomír Kollár
10. Ladislav Kollárik
11. Pavol Kollárik
12. Dušan Kozmon
13. Eva Labaničová
14. Jozef László
15. Igor Pilát
16. Ľubomír Rehuš

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk