Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 5d

Školský rok: 1980/81

Triedny profesor: Ing. Zoltán Wolner

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Miroslav Čerhít
2. Karol Drábik
3. Alena Feilhauerová
4. Jozef Fojtík
5. Stanislav Gašparík
6. Ladislav Hlucháň
7. Jozef Kalnický
8. Mária Kastlerová
9. Peter Kobela
10. Ján Krpelan
11. Ján Krvavý
12. Jozef Lábodi
13. Rudolf Pecar
14. Alexander Reichel
15. Vladimír Séleš
16. Ján Szakál
17. Ján Šarmír
18. Emil Štefka
19. Anton Štefkovič
20. Marián Tóth
21. Jozef Zentko

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk