svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 3n

Školský rok: 1980/81

Triedny profesor: Ing. Vojtech Antošovský

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Mária Hromníková
2. František Jungmayer
3. Igor Lacko
4. Ladislav Majthényi
5. Emil Maršálek
6. Pavol Medlen
7. Miloslav Novotný
8. Vladimír Provodovský
9. Andrej Puss
10. Ladislav Sipos
11. Miroslav Slávik
12. Antónia Svatíková
13. Marek Šulka
14. Štefan Vanček