Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 4. C

Školský rok: 1981/82

Triedny profesor: Mgr. Oľga Tvrdá

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Peter Achberger
2. Iveta Bartošová
3. Ľudmila Belzárová
4. Eva Bisáková
5. Michal Buzaši
6. Eva Dobišová
7. Katarína Eliášová
8. Ľubica Gloneková
9. Peter Golej
10. Paulína Hanicová
11. Vladislav Horváth
12. Pavol Huťka
13. Štefan Jurík
14. Milan Kabát
15. Ľubica Katulincová
16. Zoltán Kis Lengyel
17. Karol Klučarik
18. Zuzana Koišová
19. Katarína Kotesová
20. Alexander Kubovič
21. Peter Maduda
22. Zdena Matušová
23. Jarmila Nemcová
24. Jozef Panák
25. Jaroslav Plunár
26. Jana Podolská
27. Ivan Polák
28. Iveta Slabejová
29. Jaroslav Teslovič
30. Boris Vörös
31. Roman Zámečník
32. Vladimír Zázik
33. Eva Zetochová

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk