svk eng

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
K. Adlera 5, Bratislava

Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 5b

Školský rok: 1981/82

Triedny profesor: Ing. Viera Fridrichová

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Štefan Andel
2. Peter Boušek
3. Igor Bukva
4. František Cich
5. Ľubomír Cinger
6. Vladimír Černuška
7. Dušan Dáni
8. Robert Frühwald
9. Štefan Fülöp
10. František Gombár
11. Ján Hajro
12. Viliam Jánoš
13. Bedrich Kainz
14. Jozef Kašuba
15. Silvia Kralovičová
16. Zoltán Labaš
17. Daniel Ornyi
18. Vojtech Tóth