Menu


Absolventi


Absolventi školy


Späť na zoznam

Trieda: 5d

Školský rok: 1981/82

Triedny profesor: Ing. Irma Uheríková

Poradové číslo Meno a priezvisko
1. Ladislav Beňa
2. Peter Bielek
3. Marián Ćbel
4. Ľubomír Haršáni
5. Milan Haršányi
6. Milan Havlík
7. Štefan Kovačech
8. Jaroslav Kovařík
9. Štefan Krč
10. Ladislav Kubovič
11. Štefan Marták
12. Jozef Mlčúch
13. Jana Némethová
14. Ján Obeda
15. Milan Obeda
16. Jaroslav Orgoň
17. Peter Pagáč
18. Miroslav Papulák
19. Peter Uher
20. Martin Wisla

Partneri


Máte otázky?


Neváhajte nás kontaktovať

02/64361041, 02/64366526, 02/64364863
office@adlerka.sk